Redaktören har ordet • mars 2022

Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. (Rom. 15:16)

Innehåll • mars 2022

  • Guds ord förändrar liv!, Lisa Unosson
  • Ord till liv • För Gud är ingenting omöjligt, Hjalmar Unosson
  • Missionsledaren • Jerre, Jesus Kristus, mitt enda hopp, Daniel Ringdahl
  • Helighet – vad är det?, Johannes Hellberg
  • Kärleken driver ut rädslan, Flemming Baatz Kristensen
  • Vad är helgelse?, Daniel Brandt
  • Insändare • Kristet liv är självklart helnyktert!, Ingvar Nilsson
  • Kristen växt – Missionsakademin gräver vidare
  • Herren är min hjälpare, Märta Ekström

Smitta – har vi inte fått nog av det? Rädslan för smitta har påverkat oss under cirka två år: varje gång jag gått på en buss har tanken funnits, varje gång ett snabbköp har besökts har jag funderat på hur man ska slippa trängas. Genom Guds nåd ser vi förhoppningsvis slutet på pandemin, och rädslan för smitta kan då avta.

Desto trevligare att få tala om något annat som också sprider sig, något som inte alstrar sjukdom och bakterier utan hälsa och renhet – Guds helighet. Gud är den fullkomligt rene och upphöjde, den Majestätiske – den Helige. Och hans helighet och renhet sprider sig! Genom att sända sin Son till världen, genom att sända sitt Ord och den helige Ande skänker Gud sin läkedom, helighet och renhet till människor, helt gratis. Frukten av att Kristus har försonat världen med Gud är att full renhet och helighet ges till den som tror evangeliet. Man skulle kunna säga att Guds helighet smittar av sig när hans heliga ord predikas och tas emot i ett troende hjärta. Guds ord omvänder och förändrar människan, och detta kallas helgelse.

Det är denna övertygelse som ligger bakom allt arbete med gudstjänstfirande, barngrupper, ungdomsgrupper, missionsgårdar, familjeläger, missionärsutsändning, predikantvälsignelse, Missionsakademi, konfirmationsarbete med mera. Syndiga människor blir helgade när de möter och tror Guds ord!

Läsaren får i detta nummer möta undervisning, aktuella ämnen, själavård, rapporter från missionsfältet. Och ett nytt inslag – ”Utblicken”, som i detta nummer hämtas från Ukraina. Allt i syfte att ge ära åt Gud och frälsning och helgelse åt människor!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Rakel Smetana