Redaktören har ordet • september 2022

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16)

Innehåll • september 2022

  • Dags för rättvisa!, intervju med Anders Månsson
  • Missionsledaren • Ett rättfärdigt ledarskap, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Kom till mig!, Jakob Andersson
  • Har fått och vill ge, Helena Sandberg
  • Hur ska Gud finns nåd inför mig?, Olof Edsinger
  • Bibelns röda tråd – ingen ny uppfinning, Fredrik Hector
  • ”Du vet väl om att du är värdelös” – är det detta som är luthersk teologi?, Red.
  • Bokrecension • En källa som inte sinar, Christian Braw
  • ”Vi vet hur dammigt det blir”, intervju med Benedikte och Olof Nilsson

Är inte Bibeln en fascinerande bok? Skriven av människor från olika kulturer och tidsepoker, med en unik förmåga att förändra. Det är tidernas mest lästa bok och den har haft en effekt utan motstycke på världshistorien. Tänk att en bok kan förändra världen …

Vid en första anblick verkar den ogenomtränglig – den innehåller så mycket text! Att läsa igenom den från pärm till pärm är snarare ett årsprojekt än ett veckoprojekt. Och att förstå den fullt ut – det är ett livsprojekt som aldrig blir färdigt. Ständigt finns det nya djup att upptäcka!

Men sin synbara spretighet till trots finns det ett sammanhang i Bibeln, en ’röd tråd’, ett centrum och något som håller ihop de olika delarna – och det är rättfärdiggörelsen genom tro. Rycker man loss den från Bibelns innehåll hänger delarna inte längre ihop med varandra.

Rättfärdiggörelsen genom tro beskriver hur en skapad människa kan få fred med sin skapare. Den visar hur en vilsekommen kan hitta sitt hem, hur en syndare blir förlåten. Det finns i livet inget viktigare för en människa än att få upptäcka detta.

Rättfärdigörelsen genom tro är Bibelns ”röda tråd”. Uttrycket är väl valt eftersom det är en blodig historia. Från syndafallets dagar och framåt har det varit blod som har öppnat vägen till rättfärdighet. Otaliga djur offrades under det gamla förbundets tid. Och mittpunkten i Bibeln är berättelsen om hur Jesus, Guds son, ger sitt liv på Golgata i ett blodigt offer. Det är detta som gör dig och mig rättfärdiga! På grund av Jesu försoning  erbjuds förlåtelse, frid med Gud och rättfärdighet för syndare.

En modern människa kan ta anstöt av detta. Men den som läser sin bibel inser att detta är Guds väg till frälsning för var och en som tror. Välkommen att läsa detta nummer av Till Liv för att upptäcka mer!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Anuja Mary