Driven av sin upptäckt

Pastor José Córdova undervisar och predikar med målet att andra ska göra samma upptäckt som han själv gjorde. Samtidigt drivs han av en hunger att själv lära mer …

José Córdova är pastor för den evangelisk-lutherska församlingen Cristo el Camino i den peruanska staden Chiclayo. I församlingen är han känd som ”pastor Pepe.” Precis som de flesta peruaner är han döpt och konfirmerad i den romersk-katolska kyrkan.

– Vi peruaner ser oss själva som katoliker om vi inte tillhör någon annan kyrka. Det innebär inte att man går regelbundet i kyrkan – många går bara vid mässor för de avlidna eller vid jul, säger Pepe.

Trots den kristna bakgrunden och skolgången var de bibliska berättelserna inte en del av uppväxten.

– Visst hade vi religionsundervisning i skolan, men den handlade mer om jungfrun1 eller om kyrkans högtider. Men vi fick ingen hjälp att förstå Bibeln, som verkade vara väldigt svår att läsa. Åtminstone var det mitt intryck som ung.

Galaterbrevet förändrade hans liv

Under 1995 kom Pepe i kontakt med några av de lutherska missionärerna i Chiclayo och började delta i deras bibelstudier. Genom att förstå helhetsbudskapet i Bibeln kunde han närma sig den på ett nytt sätt.

– Framför allt var det Galaterbrevet som hjälpte mig. Det lärde mig om Guds kärlek och den kristna friheten, att vi inte längre är underkastade lagen. På den tiden kände jag att mitt liv var ett misslyckande, men Galaterbrevet gav mig en ny förståelse av Gud och mitt liv, och så fick jag livsmodet tillbaka.

Som barn hade han förstått att Gud var hård och krävde perfekt lydnad. Men Galaterbrevet gav honom nya perspektiv.

– Det var svårt att leva upp till Guds krav och förväntningar på oss människor, tyckte jag. Men genom bibelstudier fick jag se att Gud inte bara kräver utan också ger. Det är han som uppehåller oss varje dag och hjälper oss att vandra på hans vägar. Han leder oss genom livet – vi är inte ensamma, säger han.

I takt med att Pepe trängde in i Bibelns budskap märkte han att han blev förändrad. Till att börja med fick han en lust att lära mer om Gud, om hans vilja och särskilt hans kärlek. Och han förstod hur en lagisk och ensidig bild av Gud tidigare hade präglat honom.

– Jag märkte också hur Bibeln arbetade med mig, hur den påverkade mitt sinne, mitt hjärta och mina relationer. Jag ordnade upp saker i livet som tidigare inte varit bra. Exempelvis började jag undvika de vänner som drack sprit efter jobbet. Och tidigare hade mitt jobb inneburit mycket resande borta från familjen. Nu ändrade Gud på det, och jag fick ett arbete på nära håll. Gud hjälpte mig att ordna upp mitt liv, förklarar han glatt.

Pastor Pepe menar också att lusten till att lära mer om Bibeln kommer ur Bibeln själv. Han verkar nästan överraskad när han konstaterar att så är fallet.

Drivkraft att lära mer

I början av 2000-talet etablerades församlingen Cristo el Camino i stadsdelen Las Brisas. Pepe fick uppgiften att hålla andakter i församlingen, vilket drev honom att läsa och förkovra sig än mer i Skriften. År 2007 ordinerades han till pastor i församlingen, en uppgift som han skött sedan dess, med uppehåll för teologistudier i Arequipa (i södra Peru) och i huvudstaden Lima.

– Drivkraften till att fortsätta lära mig om Bibeln har dels varit ledarskapet i församlingen, dels de svåra händelserna i livet. Trons liv har låtit mig uppleva Guds famn mitt under det som har varit svårt.

Teologistudierna i Arequipa och Lima ser han som mycket värdefulla.

– Vi fick inte bara möjlighet att studera, utan på schemat stod även tjänande där man fick praktiska uppgifter. Ibland fanns det konflikter bland oss studenter, men Ordet fanns där för att undervisa och korrigera oss.

Herdeuppgiften

Enkelhet är ett ledord när han predikar.

– Tidigare studerade vi Jesajas bok i församlingen. Det är en ganska komplicerad bok, med många detaljer om krig, och om kungarnas problem i Nord- och Sydriket. Medlemmarna i församlingarna behöver få detta förklarat för sig på ett enkelt sätt. När det lyckas, känner de sig stärkta i tron, understryker han.

Utgångspunkten för hans predikningar är att först förstå vad författaren ville säga. Sedan letar han efter fraser och teman som passar vår tid för att utlägga författarens budskap.

– Först målar jag den stora bilden och sedan närmar jag mig detaljerna i bibeltexten utifrån den. Såsom jag förstår budskapet delar jag det med andra – svårare än så ska det inte vara! Förr försökte jag säga för mycket i predikningarna, men nu gör jag det så enkelt som möjligt, konstaterar han.

Numera predikar han varje söndag, antingen i sin egen hemförsamling eller ibland i Piura där missionsarbetet är igång. Det flitiga predikandet driver honom till att fortsätta söka fördjupning. Under pandemin deltog han bland annat i digitala studier via Seminario Luterano Latinamericano.

– Det är viktigt att läsa Bibeln men ännu viktigare att förstå den. Många personer säger att de har läst vissa bibeltexter flera gånger. Men när jag kollar om de har förstått, upptäcker jag att de knappast har gjort det. Samtidigt är förståelsen inte något man blir färdig med – Bibeln är så rik, det finns alltid möjlighet att se nya saker i bibeltexter man har hört tidigare. †

Red.


1. Spanskans la virgen. Jungfru Maria har enligt latinamerikansk folktro uppenbarat sig på flera platser i Sydamerika.

Foto: