Redaktören har ordet • april 2023

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. (1 Pet. 1:3)

JESUS LEVER! Det är en svindlande tanke. Att en judisk rabbin som levde för 2000 år sedan skulle kunna påverka mitt och andras liv i dag låter kanske befängt. Men det gör han! För Jesus stod upp från de döda, han fick liv igen, och så besegrade han mänsklighetens eviga fiende: döden. Graven är inte längre ”vår slutliga boning”, utan vi har ett frigörande och ’frimodiggörande’ hopp om att livet fortsätter på den andra sidan. Vi behöver inte vara rädda för döden eftersom Jesus har besegrat den och fött oss på nytt till ett levande hopp.

Och detta hopp vill vi inte behålla för oss själva. Tvärtom, vi vill dela med oss. Andens vind ska blåsa också i Sverige. Därför arbetar ELM med mission i Sverige, och därför handlar detta nummer av Till Liv just om missionslandet Sverige. Vår önskan är att svenskar återigen ska vända sig till Gud och bli födda på nytt, ta emot det eviga livet och kunna se på framtiden med hopp. För om Jesus har uppstått från de döda är inget hopplöst, då vet vi att ljuset till sist besegrar mörkret.

Hur ska det då gå till? Jo, spridandet av det kristna hoppet behöver ske i familjen, och mellan individer utanför familjen. Det behöver ske på samhällsnivå, och det behöver ske genom församlingsplantering. Allt detta täcks in i det nummer av Till Liv som du håller i handen. Men glöm inte att be om väckelse – utan Guds Ande kan inget ske. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Jon Tyson