Hur förenar man kärlek och övertygelse?

Hur behåller man en god relation till en familjemedlem som tagit avstånd från en klassisk kristen syn på sexualitet och äktenskap? Till Liv ställde frågan till Ray Baker, teologie doktor och apologet vid Apologia – Centrum för kristen apologetik.

Allting var sig likt på tunnelbanan. Folk var på väg hem efter en lång dag på jobbet. Några människor pratade lite tyst. De flesta andra tittade i sina mobiler. Spel. Facebook. Netflix. Vid Medborgarplatsen klev en ung kille in i vagnen. När dörrarna hade stängts, tillkännagav han att han var hemlös. Men hans berättelse skilde sig från det man så många gånger förut har hört. ”Jag heter Jonas och jag är 19 år. Jag är hemlös för att jag berättade för mina religiösa föräldrar att jag var homosexuell. De sa att om jag ska vara homosexuell fick jag inte bo kvar hemma …”

Jag tyckte synd om Jonas. Jag kunde inte föreställa mig hur det skulle kännas att bli bortstött av sina föräldrar, eller vad som skulle krävas för att jag skulle slänga ut min son, som då också var 19 år.

Tyvärr har många hbtq-personer goda skäl att vara misstänksamma mot kristna. Vi kristna har inte alltid lyckats visa Jesus kärlek för människor. Hur bör vi då älska en familjemedlem som ”kommer ut” som del av hbtq-kommuniteten utan att för den skull göra avkall på vår övertygelse, att sexuellt umgänge bara hör hemma inom ramen för ett äktenskap mellan en biologisk man och en biologisk kvinna?

1. Bekräfta din kärlek

En familjemedlem som ”kommer ut” har tagit en stor risk. Försök då att stilla hans eller hennes farhågor genom att säga något i stil med: ”Tack för att du berättar det här för mig. Det kan inte ha varit lätt för dig.” Fortsätt sedan att bekräfta din kärlek för henne eller honom: ”Jag älskar dig fortfarande lika mycket som jag alltid har gjort.”

Det är viktigt att komma ihåg att din familjemedlem inte kan råda över sina känslor. Det kommer att finnas andra tillfällen då ni kan diskutera hur ni ser på samkönade sexuella relationer, men först av allt behöver din familjemedlem veta att du älskar honom eller henne.

2. Ha tydliga regler och förväntningar

I ditt hem får du bestämma vilka regler som gäller. Om du inte vill att ditt barn ska tillbringa natten med sin partner i ditt hem, får du bestämma. Det är hänsynslöst av andra människor att kräva att du ska överge dina principer och böja dig för deras önskningar. Rökare kan inte kräva att få röka inomhus hos icke-rökande vänner. Köttätare kan inte ta med kött till en middagsbjudning hos en vegan utan samtycke från värden. Det är en fråga om respekt för människor som har en annan övertygelse än vad man själv har.

Vilka regler du än har, är det viktigt att du kommunicerar dem tydligt för att undvika missförstånd.

3. Respektera varandra

Alla människor vill bli respekterade. Familjemedlemmens samkönade relation är kanske den viktigaste relationen just då. Då är det ett tecken på respekt att du gör ett försök att lära känna henne eller honom.

Men respekten bör vara ömsesidig. Hbtq-personer vill inte att deras kristna föräldrar, vänner eller släktingar ska tjata om synd hela tiden – men det är precis lika hänsynslöst av hbtq-personer att medvetet provocera sina icke-bejakande föräldrar och släktingar genom sexuella gliringar eller provokativ fysisk kontakt i andra personers närvaro. Dålig smak är dålig smak, vare sig det handlar om heterosexuella eller homosexuella relationer.

4. Manipulera inte

Samtidigt är det en utmaning att visa respekt när man inte kommer överens. Brist på respekt yttrar sig bland annat i försök att manipulera andra människor.

Några bekanta till mig har en lesbisk dotter. Trots att föräldrarna har en konservativ, kristen syn på sex och äktenskap, har de försökt att älska sin dotter Emma och inkludera hennes flickvän Sara i familjegemenskapen. När Emma och Sara så småningom ville gifta sig stod föräldrarna inför ett dilemma. De var övertygade om att Gud inte kan välsigna ett förhållande mellan två kvinnor, men ville samtidigt vara rädda om relationen med sin dotter. De valde att gå på bröllopet. Mitt under vigseln sade prästen: ”Nu vill jag be församlingen att visa sitt villkorslösa stöd för Emma och Sara genom att resa på sig.” Föräldrarna kände att Emma och Sara medvetet hade legat i bakhåll. Det var helt klart en form av manipulation som skulle ta fokus från brudparet och rikta allas blickar mot föräldrarna, som med gott samvete inte kunde resa på sig.

Ibland säger hbtq-personer något i stil med: ”Om du verkligen älskade mig skulle du bejaka min sexualitet.” Eller: ”Om du inte älskar min partner, älskar du inte mig heller.” En möjlig respons är att säga: ”Det är tråkigt att du känner så, men om du verkligen älskar mig så skulle du inte försöka manipulera mig att gå emot mina övertygelser.”

5. Älska så som Jesus gjorde

Trots alla försök att visa kärlek och respekt för hbtq-personen i vår närhet, kan det hända att en familjemedlem fortfarande känner sig sårad och vill ”straffa” dig genom att bryta kontakten. Då är det viktigt att komma ihåg Jesus liknelse om den förlorade sonen. Där väntar fadern uthålligt på att barnet ska komma hem och vid minsta livstecken från det förlorade barnet springer han emot honom, omfamnar, välkomnar och visar kärlek.

Att hitta balansen mellan nåd, respekt, sanning och kärlek är aldrig lätt. Människor på båda sidor kommer därför att göra fel. Dessa fel är oundvikliga biprodukter av att vara öppen och ärlig, vilket i sin tur är en förutsättning för alla äkta relationer. Tänk så mycket bättre våra förutsättningar för vänskap och kärlek skulle bli om människor på båda sidor om hbtq-frågan kunde säga till varandra: ”Jag vill förstå dig / älska dig / ha dig som min vän. Men jag vet inte alltid hur jag kan göra detta på ett klokt sätt. Jag vill inte såra dig, men om och när jag gör det, kan du i alla fall tala om det för mig så att vi kan försöka lappa ihop det hela?”

Mina tankar går tillbaka till Jonas på tunnelbanan. Jonas – var du än är, hoppas jag att du mår bra, och att du förstår att Gud älskar dig, även om kristna ibland är dåliga på att visa det. †

Ray Baker,
Stockholm

Fakta: Ray är redaktör till boken Bekänna färg: kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Apologia 2019) och författare till Det där med sex (Apologia, 2023).

Foto: Lareised Leneseur