Viktiga perspektiv på samkönade relationer

Mjuk i sättet – hård i saken. Den anglikanske prästen Sam Allberry upplever samkönad attraktion men lyfter ändå fram Bibelns undervisning att sexuell intimitet är reserverad för äktenskapet mellan man och kvinna. Hans resonerande sätt att göra det på har tagits väl emot i Sverige.

I början av september gästades Sverige av den anglikanske prästen Sam Allberry. Besöket föranleddes av att hans bok Är Gud anti-gay? översatts till svenska av förlaget Rotad. Under en vecka hann han besöka Stockholm, Jönköping och Göteborg, där Till Liv fick möjlighet att göra en intervju.

Tron kom av predikan

Sam växte inte upp i den kristna kyrkan och hade ingen stabil gudstro.

– Men jag hade några goda vänner som var kristna. De var annorlunda, de var verkligen trovärdiga.

En dag när Sam var 18 år bjöd de in honom till ett ungdomsmöte, där han fick höra evangeliet för första gången.

– Jag upplevde omedelbart att detta var sant – det gav mening åt både mig och världen jag levde i. Under de följande veckorna visade Jesus mig mitt hjärta och mitt behov av honom. Och slutligen att han dog för mig, och att jag därför måste leva för honom.

Kallelsen till pastor kom ett halvår senare och något oväntat.

– Min pastor brukade vid kvällsgudstjänsterna göra korta intervjuer för att låta andra berätta om sin väg till tro. Jag blev intervjuad och efteråt sa han: ”Jag tror att du ska bli predikant”. Det grep tag i mig, men det var verkligen inget jag hade förväntat mig. Jag såg mig inte som någon naturlig ledare och avskydde att tala inför folk.

Målet är att nå icke-läsare

Som författare har han profilerat sig med böcker om singelskap, sexualitet, en kristen syn på kroppen.

– Jag har insett att det finns vissa luckor i kyrkans bokutgivning. Det finns ämnen som det pratas för lite om, och det finns i de aktuella debatterna ibland perspektiv som förtjänar att lyftas fram.

Målet är att skriva för personer som vanligen inte läser böcker och ge dem grund och introduktion i ämnet.

– Det gemensamma draget i mitt skrivande är att jag vill hjälpa människor att se hur god Gud är. Antingen skriver jag om teman som människor har svårt för eller sådant vi inte brukar prata om. Poängen är: Titta, vad vi har i Jesus!

Kulturella skillnader påverkar

Sam kommer från England men har arbetat som pastor i USA de senaste åren och kan jämföra de båda länderna med Sverige.

– England och Sverige är ganska lika med en påtagligt sekulär kultur. Skillnaden är möjligen att vi engelsmän betonat yttrandefriheten mer. I England har det bland annat uppstått en oväntad allians mellan komiker och kristna, vilka tillsammans vill slå vakt om yttrandefriheten. USA är mer polariserat och amerikaner har ett mer konfrontativt sätt att kommunicera, vilket också märks i debatten om samkönade äktenskap.

Kritiserad från både vänster och höger

Inställningen att lyssna och få med sig människor är viktig när man talar om och med människor med samkönad attraktion. När han på detta sätt talar om att begränsa sexuella handlingar till äktenskapet mellan man och kvinna blir han därför kritiserad från två håll.

– Vissa menar att jag inte låter människor vara sig själva. Andra, mer konservativa, kan säga: Om du verkligen omvände dig, skulle du inte fortsätta att känna samkönad attraktion, och då skulle du kunna satsa på att gifta dig i stället.

Särskilt mycket uppmärksamhet från hbtq+-rörelsen i England har han inte fått.

– Gaylobbyn och translobbyn i England har hamnat i luven på varandra och är fullt upptagna av det. Men visst, vissa säger att det är sådana som jag som får gay-tonåringar att begå självmord. Det är en allvarlig anklagelse, och den kräver seriösa samtal för att reda ut.

Bokens korthet gör den lättare att läsa

I en tid då många inte har tid eller ork att läsa tjocka böcker verkar Sams taktik att skriva kort och kärnfullt fungera väl.

– Jag har ”kristna gay-vänner” som säger att de har läst min bok men inte håller med mig. Men nu kan de i alla fall förstå hur jag tänker, och det är uppmuntrande i sig. Jag älskar samtal. Däremot gillar jag inte debatter – de är konfrontativa och går ut på att besegra motståndaren.

Sam säger att han upplever ”samkönad attraktion” men kallar sig inte för gay.

– Ordet ”gay” inkluderar en identitet och livsstil som är främmande för mig. Det är viktigt att jag inte definieras av mina frestelser, de är inte min identitet. Visst kan jag för konversationens skull tillfälligt kalla människor ”gay”, men jag föredrar egentligen att helt låta bli.

Hjälp i kampen

Sexualiteten kan vara en kamp för kristna. Den som upplever samkönad attraktion kan inte välja bort existensen av sina känslor. Däremot kan han välja att stå emot dem.

– Det gäller allt lärjungaskap. Varje gång vi frestas, oavsett vad det gäller, ska vi stå emot. Vi ska ta vara på kallelsen att vara heliga.

Som vapen i kampen nämner Sam nådens medel: att känna till det bibliska budskapet, sakramenten och de heligas gemenskap är avgörande.

– Detta gäller ju alla frestelser, men eftersom frågor som rör sexualitet får så mycket uppmärksamhet i vår kultur, behöver vi vara extra vaksamma så att vi inte blåser med i kulturens riktning.

Förutom självdisciplin nämner han behovet av öppenhet i nära relationer.

– Du som kämpar med detta behöver några vänner att dela din kamp med, sammanhang där du kan berätta och ta emot själavård och råd. När du bär bördan endast inom dig själv kan den få felaktiga proportioner. När du berättar för en annan kristen så stärker det din kamp, men du kommer också att märka att alla kämpar med något.

Bibelns vision är en livslång förening mellan man och kvinna och det är det enda rätta sammanhanget för sexuell intimitet, säger Sam.

– Vissa saker hör endast till äktenskap. Vi ska inte ’sexualisera relationer’ utanför äktenskapet mellan man och kvinna.

Välkomna utan att bejaka

I församlingen är det viktigt att med öppna armar välkomna de som lever i samkönade relationer, precis som alla andra.

– Samtidigt finns det åtskilliga uppgifter i församlingen som inte bör tilldelas personer som lever i samkönade relationer. För att leda exempelvis musiken eller söndagsskolan behöver man leva i omvändelse eftersom man i den uppgiften representerar kyrkan. Om man lever i synd och inte omvänder sig, är det bäst att inte ta emot Herrens nattvard. Man kan äta och dricka en dom över sig. Tidigare har jag fått säga till personer: Du bör inte ta emot nattvarden. Jag har inte sagt att jag kommer att hindra dem fysiskt, men jag har ändå rått dem att låta bli.

Kärleksfulla gemenskaper som vägen framåt

Det är fullt möjligt för konservativa kristna att strategiskt arbeta med frågor som har med sexualitet att göra, säger Sam.

– Vi kan förvänta oss att Guds ord ska ge frukt. Sedan kan man såklart fundera över i vilken ordning man ska undervisa om detta. Men undervisning om relationer är en del i hur Gud låter sin kyrka växa. Det är viktigt att vårt vittnesbörd om detta kommer från en kärleksfull gemenskap. Annars blir vi inte trovärdiga i människors ögon.

Oavsett vilken sexuell attraktion man har kan det vara svårt att leva ensam. Desto viktigare att kristna församlingar arbetar för att stärka den inre gemenskapen. Sam understryker hur viktig arbetsgemenskapen är i en församling.

– Ofta är det när människor jobbar tillsammans som det skapas relationsmässiga band. Om du känner att du saknar sådana relationer i kyrkan, kanske du behöver hitta fler sätt att tjäna i kyrkan?

I hans kyrka arbetar de för att stärka den andliga gemenskapen.

– Efter gudstjänsten uppmuntrar vi till samtal om predikan. På söndagskvällarna ordnar vi också smågrupper där man får med sig diskussionsfrågor utifrån predikan. Den kristna gemenskapen består i att dela viktiga andliga frågor men också enkla triviala saker. †

Niclas Olsson
Göteborg

Foto: Joel Magnusson