Författare: Christian Braw

Frihetens magnetism

Kampen mot förtryck och för frihet kommer alltid att fascinera och dra människor till sig.

Människa med kropp och själ

CHRISTIAN BRAW • Det har sagts att frågan om människosyn var 1900-talets stora utmaning för världen. I Väst hade den gamla kristna synen på människan blivit utsatt för generalangrepp genom nya synsätt med sanningsanspråk hos Charles Darwin, Karl Marx och Sigmund Freud. Under 1900-talet skördades frukterna av reduktionen av människan till ett djur, en socio-ekonomisk kugge respektive en driftstyrd varelse utan egentligt inneboende värde i en gudlös värld. Två katastrofala världskrig, förintelse, folkdeportationer och kulturrevolution framstår som lika logiska som avskräckande utflöden av en låg syn på människan. Men kanske också den kristna människo­synen kan behöva en justering i mindre världsfrånvänd riktning? Denna essä är hämtad från författarens bok Den största resan, BV-Förlag 2018, publicerad med tillstånd.

Förvandlande gemenskap

Gud är vårt upphov och ursprung. Ändå finns det mycket omkring oss som vill få oss bort från gemenskapen med honom. Allt det som brukar kallas för synd har en splittrande och förfelande inverkan på våra liv. I en fallen värld är också kroppsliga sjukdomar en del av tillvaron. Men Gud möter oss i allt genom att sakta dra oss in i Treenighetens helande gemenskap.

Bibeln och skolboken

CHRISTIAN BRAW • I den mån som det sekulariserade samhället alls intresserar sig för religiösa frågor, är det andra saker än Bibeln man talar om. Det är snarare frågor som reinkarnation, det ondas problem och Guds existens, som upptar sinnena.