Författare: Fredrik Smetana

Guds löften – till alla folk

Till slut vänder det även i Amos bok. Guds nåd tränger igenom till de trogna i landet med hoppfulla löften för hela skapelsen. Vi har nått fram till den fjärde och sista delen i vårt studium över Amos bok.

Titusbrevet

FREDRIK SMETANA • Bibelförklaringar över Paulus brev till Titus hölls vid ELM:s förkunnardagar i augusti 2015 på Åhus missionsgård av ELM:s missonssekreterare i Sverige, Fredrik Smetana, Vännäs. Brevet sätter in turistön Kreta i ett annat och äldre sammanhang, dvs när Ordet om frälsning först nådde kretensarna genom Paulus och hans förtrogne, Titus. Här följer framställningen i artikelform.