Författare: Johannes Hellberg

Helighet – vad är det?

Israels Gud är helig, sägs det på många ställen i Bibeln. Men vad är helighet? Tål vi människor Guds helighet?

I mitt ställe

Under 2018 kommer Till Liv att ha en artikelserie under vinjetten ”Bibelns röda trådar”. Hur hänger Gamla och Nya testamentet ihop? Vad i Gamla testamentet pekar fram emot Jesus? Först ut är denna artikel om evangeliet – det glada budskapet i hela Bibeln.

”Min frälsning till jordens yttersta gräns” – Gamla testamentet och missionsuppdraget

JOHANNES HELLBERG • Mission förknippas i första hand med Nya testamentet och det är också i NT som vi möter missionsbefallningen (Matt. 28:18–20). Men hur är det med Gamla testamentet? Förekommer det där undervisning om mission och frälsningserbjudande till alla folk? Gud lovade Abraham att i honom skulle välsignelse nå alla jordens släkten. Har det betydelse för mission? Går det alls att förstå den nytestamentliga missionstanken utan att studera vad som kan sägas om missionsuppdraget i GT? Johannes Hellberg ger oss en introduktion i ämnet.

Hur mår jag? Om psykologiserad kristen tro

JOHANNES HELLBERG • I traditionell evangelisk förkunnelse har en oro över den egna frälsningsvissheten parerats med betoning av mera objektiva förhållanden som Kristi fullbordade verk på korset. Hur skall man då se på och förhålla sig till mera subjektiva moment som sina egna känslor? Skall de ges någon uppmärksamhet? Är det alls en relevant fråga: Hur mår jag?