Författare: Magnus Persson

Korset – om kyrkans liv och uppdrag i världen

MAGNUS PERSSON • Magnus Persson, tidigare pastor i församlingen United i Malmö, har omvärderat inriktningen i sin förkunnelse och tagit starka intryck av Luther och Rosenius, vilket väckt visst uppseende. Som ett led i omorienteringen har han skrivit en bok om kyrkans, dvs de kristnas, utmärkande drag. I boken går han igenom Luthers sju kännetecken på kyrkan. Det sista kännetecknet är korset, vilket får ett eget kapitel i boken, Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken (2017). Korsets skandal är för de heliga kärnan i deras styrka. Texten publiceras med vederbörligt tillstånd.