Författare: Maria Gunnarsson

Ett öppet hem

Familjen Heule erbjuder boende och gemenskap för flera personer som särskilt behöver det. Maria Gunnarsson har besökt hemmet och tagit del av både familjens och de inneboendes berättelse. Hon slås av hur radikal hon upplever deras livsstil.