Författare: Martin Alexandersson

Missionsland: Sverige

En sann självbild och lägesbeskrivning är nyckelfaktorer när man ska ta sig an en uppgift. Vad tänker vi egentligen om Sverige, när vi pratar om Sverige som missionsland? Martin Alexandersson hjälper oss nyktra till.