Författare: Martin Berntson

Hur togs reformationen emot av folket i Sverige?

I Sverige skedde reformationen i ett samspel mellan makten, folket och den teologiska expertisen. Kyrkolandskapet förändrades långsamt. Traditionella seder och bruk levde länge sida vid sida med nyordningar av kyrkolivet.