Författare: Martin Luther

Den verkliga omvändelsen och dess frukt

MARTIN LUTHER • ”Vänd om till Herren, säg till honom: ”Förlåt oss all vår skuld och ta nådigt emot oss.
Då ska vi ge dig en frukt från våra läppar.” Hosea 14:3

Herrens lidandes syfte

MARTIN LUTHER • Pilatus gick ut igen och sade till dem: ’Se, jag för ut honom till er, för att ni skall förstå att jag
inte finner något brottsligt hos honom’. Joh. 19:4

Kristi död och vår sömn

MARTIN LUTHER • Vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 1 Tess. 4:13

Pingstens bekräftande tecken

MARTIN LUTHER • Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Joel 2:28

Syndens natur

MARTIN LUTHER • Adam sade: ”Jag hörde din röst i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 1 Mos. 3:10

Närvaro

MARTIN LUTHER • När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. (Mark. 16:19)

Kvinnans avkomma

MARTIN LUTHER • Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. (1 Mos. 3:15)

Den sanningsvittnande kungen

MARTIN LUTHER • Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Joh. 18:37

Jerusalem – de heligas gemenskap

MARTIN LUTHER • ”Och ni skall förstå, att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.” Joel 3:17

Det allmänna prästadömet

MARTIN LUTHER • ”Men ni är ’ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar’, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” * 1 Petr. 2:9.