Författare: Martin Luther

Kristus – förstlingen av de insomnade

MARTIN LUTHER • ”Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.” 1 Kor. 15:20.

Mer än hedningens rätt

MARTIN LUTHER • ”Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.” Matt. 15:28

Guds beskydd

MARTIN LUTHER • ”Nej, han som Israel bevarar, han slumrar inte, han sover inte.” Ps. 121:4

Tecken på äkta tro

MARTIN LUTHER • ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. 1 Joh. 3:14

Omvänd

MARTIN LUTHER • Och strax gol tuppen. Och Petrus gick ut och grät bittert. Matt. 26:74–75.

Sänk kraven!

MARTIN LUTHER • Det finns ingen människa på jorden, som gör gott och inte syndar. PRED. 7:21.

Brinnande brödrakärlek

MARTIN LUTHER • ”Framför allt ska ni ha en brinnande kärlek inbördes, ty kärleken överskyler många synder.” 1 Petr. 4:8

Jesus efterfrågar tacksamhet

MARTIN LUTHER • Jesus sade: Blev inte tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud, utom den här främlingen? Luk. 17:17–18.

Petrus och syndernas förlåtelse

MARTIN LUTHER • ”Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sade de till honom: ’Är inte du också en av hans lärjungar?’ Han nekade och sade: ’Det är jag inte.’” Joh. 18:25.