Författare: Olof Edsinger

Hur ska Gud finna nåd inför mig?

Är det Gud eller människan som sitter på tronen? I västerlandet har frågan inte längre ett självklart svar.

Ett arv med kulturell sprängkraft

Kristendomen genomsyrade den västerländska kulturen och förändrade den i grunden – människans värde upphöjdes, äktenskapssynen ändrades, och livet blev något heligt.

När ska vi gilla olika och när ska vi inte gilla olika?

Vi lever i Guds världs med en stor och berikande mångfald. Samtidigt lever vi i syndens värld där vi människor överger Guds tanke och vilja för våra liv. Därför behövs urskiljning. När ska vi gilla olika och när ska vi inte gilla olika?