Författare: Rakel Smetana

Arbetet bär frukt

I två och ett halvt år har nyplanteringsarbetet pågått i Piura i norra Peru. Enskilda personer har fått lära känna Jesus och kan vittna om allt vad han betyder för dem. De berättar med iver om glädjen över att få berätta om honom för andra.

En utsträckt hand

RAKEL SMETANA • Ett socialt arbete bland starkt behövande eller utsatta människor väcker lätt genklang och uppskattning. Men ett genuint missionsarbete innebär inte minst att presentera evangeliet om Jesus Kristus. Hur kan samspelet mellan Ordet om Guds kärlek i Kristus och praktiska kärlelskhandlingar se ut i praktiken? Vi har bett den tidigare missionären, Rakel Smetana, att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i ämnet.