Författare: Ray Baker

Hur förenar man kärlek och övertygelse?

Hur behåller man en god relation till en familjemedlem som tagit avstånd från en klassisk kristen syn på sexualitet och äktenskap? Till Liv ställde frågan till Ray Baker, teologie doktor och apologet vid Apologia – Centrum för kristen apologetik.

Samma Gud med annat namn?

Tillber kristna och muslimer samma Gud? Frågan har visat sig svår att bara svara ett direkt ”ja” eller ”nej” på. Här kastar Ray Baker ljus över den. Frågan om kristna och muslimer tillber samma Gud är till synes ganska enkel, men svaret är långtifrån enkelt. Å ena sidan kan man… Läs hela artikeln »