Författare: Rune Imberg

Men grannarna då?!

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

”Att leva tillsammans i kärlek och endräkt” Luthers syn på hem och familj, äktenskap och sexualitet

RUNE IMBERG • Denna artikel har först varit publicerad i Hälsning från Församlingsfakulteten, nr 6-2017, och därefter i en slutlig version som ett kapitel i boken Den mångfacetterade reformationen (Rune Imberg och Torbjörn Johansson, red.). Författaren gör gällande att Luthers monumentala inflytande över vår kultur på detta område inte är känt eller erkänt och ger oss den bakgrund vi behöver för att rätt kunna uppskatta Luthers epokgörande betydelse för på vår syn på äktenskap, hem och familj.

Recension: Det stora uppdraget – EFS mission 1866–2016

RUNE IMBERG • Vi återvänder avslutningsvis till missionen och en ny påkostad bok om EFS mission från tiden för konventikelplakatets upphävande och fram till våra dagar.1 Rune Imberg har läst och förmedlar sina iakttagelser och reflektioner.

En oväntad rikskändis

Det är i år 200 år sedan väckelsepredikanten och publicisten Carl Olof Rosenius föddes. Få andliga ledare i Sverige har fått sådant genomslag som han fick. Vi söker svaret på vad det var som gjorde honom så betydelsefull.

Vägval och milstolpar i ELM:s historia

RUNE IMBERG • Vid jubileumshögtiden 2011 gjorde Rune Imberg i sitt anförande en tillbakablick på vad som varit. En inspelning finns att tillgå på CD-skiva, och vi har glädjen att efter viss bearbetning nu kunna tillhandahålla föredraget även i skrift. Perspektivet bakåt sträcker sig en bra bit utöver hundra år och fokus ligger på några viktigare vägval som genom åren gjorts i Jesu spår.