Författare: Sven Hammarberg

Ska minskningen fortsätta?

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Verklig befrielse

I den här adventsandakten får vi läsa Sven Hammarbergs betraktelse över en text ur Matteusevangeliets andra kapitel.