Författare: Tomas Frovin

Ut ur bekvämlighets­zonen

Mission är besvärligt och kan få oss att känna oss fumliga och bristfulla. Det är också omodernt och rimmar illa med vår tids bilder av det goda livet. Ändå är mission Guds sätt att ge världen nytt liv. Vågar vi ställa oss till förfogande och göra oss beroende av honom som kan göra det till synes omöjliga?