Författare: Torbjörn Johansson

Kan Bibeln tolkas hur som helst?

Vi känner igen situationen. Två kristna har läst Bibeln men när de samtalar kan de inte komma överens om vad den säger. Betyder det att det är något fel på Bibeln? Är alla tolkningar lika bra?