Kategori: #2 2006

Bibeln – Helig Skrift? Om kanonprocessen och Skrifterna som bär kyrkan

TOMAS BOKEDAL • Bibelkanon ifrågasatt. Vilka böcker ska ingå i Bibeln? Frågan ställs idag öppet, och av många. Vem bestämmer bibelkanons gränser? Är det kyrkan själv, eller kanske det allmänna opinionstrycket, som avgör vilka skrifter som är lämpliga att ingå i Bibeln?

Vi lägger öppet fram sanningen

STEFAN GUSTAVSSON • Paulus och den apologetiska kallelsen. Vi har i ett tidigare nummer följt med Paulus till livsåskådningstorget i Aten och sökt dra lärdomar av hans förhållningssätt för vår tid (Lars Dahle, nr 1-2006). Här vidgas perspektivet till att omfatta ett antal städer som Paulus besöker på resa runt Medelhavet.

Allt är möjligt för den som tror

SIGURD GRINDHEIM • ”Som ni tror skall det ske med er.” (Matt 9:29.) ”Din tro har frälst dig.” (Mark 5:34). I evangelierna ser vi att det finns ett nära samband mellan tro och helande. För en lidande kristen ligger det nära till hands att fråga: Kunde jag bli befriad från detta om jag bara hade tillräcklig tro? Med andra ord: Beror mina problem på att jag inte är from nog?

Jesus efterfrågar tacksamhet

MARTIN LUTHER • Jesus sade: Blev inte tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud, utom den här främlingen? Luk. 17:17–18.

Bibeln och skolboken

CHRISTIAN BRAW • I den mån som det sekulariserade samhället alls intresserar sig för religiösa frågor, är det andra saker än Bibeln man talar om. Det är snarare frågor som reinkarnation, det ondas problem och Guds existens, som upptar sinnena.