Kategori: #2 2013

De två rikenas sista tid

LARS ÅKE NILSSON • Efter den store kung Salomos tid följer splittring, avfall och deportation. Riket delas och många kungar och profeter passerar revy. Det är inte alltid lätt att se den röda Messiastråden eller att placera in rätt profet i rätt tid och rike. Vi har därför bett bibellärare Lars-Åke Nilsson att hjälpa oss att se linjerna och göra kopplingarna mellan Gamla testamentets historiska och profetiska bibelböcker under denna tid.

Från Hanok till det nya Jerusalem – Staden i Bibeln

MARTIN HELGESSON • Det i någon mån mer lantliga ELM rör sig tydligt mot de större befolkningscentra som städerna utgör, vilket kan väcka blandade känslor. Tradition ställs mot förändring och nyorientering. Men hur skildrar Bibeln stadens ljusa och mörka sidor? Har Gud ett hjärta för stadens myller av människor? Dessa frågor och mycket annat belyser Martin Helgesson i denna artikel.

Om gnosticismen Ett gammalt problem med nutida förgrening. En orientering.

BIRGER GRUNDITZ • Efter Jesu himmelsfärd inträffar pingstens under som startskottet på en ny tidsålder, den helige Andes tid. Det är också kyrkans tid – som bär vittnesbörd om Kristi Andes närvaro och verksamhet i de troendes enskilda och gemensamma liv. Mycket av vikt finns för oss att lära av de motgångar och segrar som Jesu lärjungar har fått uppleva genom århundradena under Andens ledning och bistånd. En av de första och största utmaningarna i tidig kristen tid var gnosticismen, som här presenteras av Birger Grunditz.

Bygge på stabil grund – Predikan vid ELM Syds sommarmöte 2013

ERIK J ANDERSSON • Jesu bergspredikan i Matteus evangelium är en av de allra mest färgstarka och utmanande texter som möter i Bibeln och religiösa urkunder över huvud taget. Avslutningen på Jesu tal kan karakteriseras så och understryker hur avgörande det är att rätt förhålla sig till bergspredikans ord. Denna artikel är en lätt bearbetning av den högmässopredikan som ELMs missionsledare Erik J. Andersson höll på ELM Syds sommarmöte i Ängelholm 21 juli 2013.