Kategori: #2 2015

Predikoförberedelser

ERIK J ANDERSSON • Vad kännetecknar ett missionssällskap? År det missionshusens eller missionsgårdarnas yttre? Den yttre miljön är viktig, men utmärkande är framför allt förkunnelsen, Ordets predikan. Det betonades vid förkunnardagarna 2015 i Åhus. Hur bör då en predikan utformas och förberedas? Den frågan behandlades av ELM:s missionsledare Erik J Andersson, som här förmedlar sin undervisning i artikelform.

Korstågen – några klarlägganden

KJELL O. LEJON • I avståndstagandet från det kristna arvet har det varit angeläget att hos de gamla kristna folken plantera utvecklingstanken, där den kristna tiden framställs som ett lägre och passerat stadium i den västerländska civilisationens historiska utveckling. Men kampen om historien har av de nya materialistiska ideologierna förts även genom mytbildning och osaklig svartmålning av den kristna tiden. Det är något att se upp med och inte okritiskt acceptera. Professor Kjell O. Lejon hjälper oss med kyrkohistorien i en artikel om korstågen, som tidigare varit publicerad i flera delar i Världen i dag.1

Titusbrevet

FREDRIK SMETANA • Bibelförklaringar över Paulus brev till Titus hölls vid ELM:s förkunnardagar i augusti 2015 på Åhus missionsgård av ELM:s missonssekreterare i Sverige, Fredrik Smetana, Vännäs. Brevet sätter in turistön Kreta i ett annat och äldre sammanhang, dvs när Ordet om frälsning först nådde kretensarna genom Paulus och hans förtrogne, Titus. Här följer framställningen i artikelform.

I väntan på Kristi återkomst

LARS-ÅKE NILSSON • Bibeln talar om olika tidsåldrar. Det gamla förbundets tid utmärktes av Guds löften till Abraham och väntan på att dessa löften skulle uppfyllas – slutligt genom Messias, Herrens smordes, ankomst. Väntan blev så lång som två tusen år. En ny tidsålder bryter in med Jesus, som är ”Messias, Herren”. Han har lovat att han efter sin uppståndelse och himmelsfärd ska komma tillbaka. Det är i den tidsåldern vi lever – i väntan på Kristi återkomst.

Ledare: Fullt förtroende?

PETER HENRYSSON • Vi lever i en tid när kristenheten i Sverige inte längre har ett fullt och odelat förtroende för Bibeln som Guds ord. Inte bara vårt land utan hela den västerländska civilisationen avlägsnar sig steg för steg från en kristen och biblisk tro och åskådning. Det sker både medvetet och aningslöst.