Kategori: #2 2016

Att be i Jesu namn

CARL OLOF ROSENIUS • Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen (Joh. 14:13).

Omvänd som genom en tågkrasch

ROSARIA CHAMPAGNE BUTTERFIELD • En uppseendeväckande omvändelseprocess från HBTQ-aktivist och och professor i engelska och kvinnostudier till bibeltroende kristen med familj startade i Syracuse, New York för snart tjugo år sedan. Rosaria Butterfield har på senare år blivit en respekterad och välartikulerad röst i det kristna USA för en varsam men tydlig linje i frågor om homosexualitet och identitet. Här är hennes vittnesbörd, först publicerat i Christianity Today 2013.

Andlig radikalitet

ANDERS EK • Många finns som med längtan ber, och har bett, om väckelse. Och evangeliet förmår verkligen att väcka, skaka om och ge människor nya prioriteringar. När ett sådant uppvaknande sker blir den sunda teologin av stor betydelse, menar Anders Ek, ungdomssekreterare i ELU.

Rosendal och Rosenius

STAFFAN LJUNGMAN • Som ett led i uppmärksammandet av Carl Olof Rosenius födelse för 200 år sedan, hölls i september 2016 i Kristianstad en temadag om hans liv och verk med medverkande från Sverige och Danmark. Ett av bidragen gällde den svenska högkyrklighetens portalgestalt, Gunnar Rosendal, och hans förhållande till Rosenius. Staffan Ljungman har låtit oss få del av och publicera hans manuskript.

Identitet – ELM – ledarskap

PETER HENRYSSON • Vad menas med begreppet identitet? Vid ELM:s förkunnardagar i augusti 2015 i Åhus stannade vi inledningsvis just inför frågan vad identitet är och hur Begreppet kan förstås utifrån ett bibliskt perspektiv. Denna artikel är baserad på inledningen vid detta tillfälle.

Rosenius relevans i dag

DANIEL RINGDAHL • Carl Olof Rosenius föddes för i år två hundra år sedan, vilket har uppmärksammats på skilda håll under året – i vart fall i sammanhang där hans undervisning och teologi varit starkt präglande och stort uppskattad. Vilken betydelse i dag kan en Rosenius ha, som på sin tid gav ut Sveriges mest spridda tidskrift, Pietisten? Den frågan söker Daniel Ringdahl besvara i denna artikel, som är baserad på en del av ett föredrag, som hölls (på engelska) vid Nordiska Inremissionsrådets årskonferens 2016 i Uppsala.

Ledare: Mitt kors

PETER HENRYSSON • Tre kvinnliga präster tog tidigare i höst initiativ till att uppmuntra människor att dela fotografier av ett eget kors på nätet (Facebook) – som ett uttryck för stöd till de kristna i världen som blir förföljda på grund av sin tro.