Kategori: #2 2017

Ledare: Reformationsjubileum 500 år

PETER HENRYSSON • Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt! (Jos. 1:8)

Luther, reformationen och missionen

ERIK J ANDERSSON • För en organisation som i sitt namn kopplar ihop orden Luther och mission är förstås frågan om förbindelsen mellan de båda intressant. Man har menat att Luther haft lite att säga om mission, men senare tids forskning har nyanserat bilden. I denna artikel ska missionstanken under reformationen och under lutherdomens två följande århundraden undersökas.1

Luther och kallelsen

PETER HENRYSSON • Vår sekulära omgivning utövar ett mycket starkt tryck för att hålla genuin kristen tro i schack – och för att förhindra dess påverkan på tänkande och attityder i viktiga frågor som gäller ekonomi, arbete, familj, sexualitet eller kön. Tron trängs mycket medvetet in i ett litet tillvarons hörn för andakt och inre uppbyggelse. Och de troende låter det i stor utsträckning ske utan att påtagligt motstånd görs. Därför hör vi också allt mera sällan – även i lutherska sammanhang – om Luthers bibliska undervisning om arbete, familj eller överhet. Denna artikel är baserad på ett föredrag som hållits bland annat på en temadag med anledning av reformationsjubiléet (500 år) under ELM-BV:s årskonferens i juni 2017 – just i syfte att motverka samhällets marginaliserande krafter i förhållande till kristen tro i offentligheten vad gäller yrke och kallelse.

Boken som skapade vår värld – hur Bibeln formade den västerländska civilisationens själ

GUNNAR DAVIDSSON • Det är lätt att underskatta Bibelns kulturfrämjande och civilisatoriska krafter. För några år sedan kom det ut en bok som ur en ick-västerlännings synvinkel skildrar hur Europa och den västerländska kultursfären utifrån en biblisk världsbild utvecklats till att bli starkt tongivande och dominerande på världsscenen. Gunnar Davidsson har läst Vishal Mangalwadis uppmärksammade arbete1 och delar med sig av sina intryck i en artikel i två delar, varav den första följer här och del två i kommande nummer.

Recension: Det stora uppdraget – EFS mission 1866–2016

RUNE IMBERG • Vi återvänder avslutningsvis till missionen och en ny påkostad bok om EFS mission från tiden för konventikelplakatets upphävande och fram till våra dagar.1 Rune Imberg har läst och förmedlar sina iakttagelser och reflektioner.

Kvinnans avkomma

MARTIN LUTHER • Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. (1 Mos. 3:15)