Kategori: Begrunda

Marcion och Montanus – Två villfarande åskådningar under andra århundradet e.Kr.

I en tid när Bibeln påstås kunna tolkas på ett flertal sätt – och helst borde alldeles överlämnas till den enskilde att tolka efter eget huvud – kan kyrkohistorien vara en värdefull korrektion. En del frågor och idéer har förts fram och behandlats ingående i svunna tider. Om vi är orienterade i vad som en gång skett, behöver vi inte alltid ”uppfinna hjulet på nytt”. Här introduceras vi av Birger Grunditz i andra århundradets livsavgörande diskussioner och avgränsningar.

Varför vi måste våga predika om abort

I nutida uppfattning beskrivs människans problem ofta så, att hon skulle vara offer för onda ekonomiska maktstrukturer, rasism eller en könsmaktsordning. Ovanligt är inte heller att fokus ligger på inre svårigheter som rädsla, dåligt självförtroende eller sår i det förflutna. Att påstå att det verkliga problemet skulle vara människans egen ondska och synd är inte längre självklart i kristna sammanhang. Men om det senare är Bibelns budskap och dessutom sant (!), är det då kärleksfullt att tiga om människans värsta brott – även om det kräver mod och beslutsamhet att tala? Mats Selander utmanar.

Att bevara och begrunda – ett bibliskt livsmönster

Jesus sade vid ett tillfälle till Petrus: ”Gå bort från mig, Satan!” (Matt. 16:23.) Det var nog inte roligt för Petrus att höra. Säkert kan han ha känt sig illa till mods, ja, kränkt. Även vi kan tycka att Jesus gick för långt och behandlade Petrus utan respekt för hans… Läs hela artikeln »

Att känna hans röst

Predikan ska vara trogen mot Guds ord men också tillämpa Ordet på stort och smått som möter i liv och samhälle i dag. För Guds ord är både sant och relevant. Ordet har alltid den egenskapen att det lyser upp vårt mörker och kastar nytt ljus över vårt livs erfarenheter. Så ska det vara. Nya utmanande perspektiv öppnas i en predikan, som söndagen den 17 augusti 2014 hölls i Örkelljunga missionshus av ELM:s missionsledare. Predikan har redigerats till artikelformat och så gjorts tillgänglig för Begrundas läsare.

Feminism och Bibeln

Om vi vill betrakta tillvaron endast utifrån vår tids och kulturs perspektiv kan en feministisk utgångspunkt te sig naturlig. Den som vill kunna motivera en uppfattning i fråga om manligt och kvinnligt oberoende av vår egen tid och kultur har anledning att se den som mindre självklar.

Oscar Ahnfelt – ett 200-årsminne

En av 1800-talsväckelsens stora namn tillsammans med C.O. Rosenius och Lina Sandell är en skåning av prästsläkt,
Oscar Ahnfelt. Han är mest känd för sina sånger men verkade även som predikant i roseniansk anda i hela Skandinavien. I vårt grannland i sydväst blev han ”Rosenius” för danskarna och hade ännu större betydelse. Börje Karlsson tecknar här ett djupare porträtt.

Vad hände den första pingstdagen?

Pingsten är en av de stora kristna högtiderna under året. Men det är kanske inte riktigt klart vad pingsten handlar om. Man talar ibland om ”hänryckningens tid” och det kan låta som om det enbart skulle vara en kyrklig variant av vårens eller förälskelsens rus. Men vad står pingsten egentligen för och vad hände den första pingsten? Tidigare missionär och professor Bengt Holmberg berättar i denna artikel om två pingstunder.

Något för predikanter

För nittio år sedan skrev och publicerade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners portalgestalt, Axel B. Svensson (1879–1967), i sin tidning, Nya Väktaren, en essä som innehåller något för predikanter. Den handlar om kulturens och studiernas betydelse för predikan och den förtjänar att på nytt publiceras. Senast trycktes essän i samlingen Predikan i anda och sanning, BV-Förlag, Stockholm 1990.

Predikstolens välsignelser

NÄR DE FÖRSTA WITTENBERG-studenterna kom tillbaka till Sverige efter att ha tagit till sig Martin Luthers reformatoriska och bibliska undervisning uppfattades de först som husiter. Jan Hus (1369–1415) står staty på Gamla stans torg i Prag och är centralgestalt även i den tjeckiske målaren Alfons Muchas (1860–1939) gigantiska bildepos över… Läs hela artikeln »

De två rikenas sista tid

Efter den store kung Salomos tid följer splittring, avfall och deportation. Riket delas och många kungar och profeter passerar revy. Det är inte alltid lätt att se den röda Messiastråden eller att placera in rätt profet i rätt tid och rike. Vi har därför bett bibellärare Lars-Åke Nilsson att hjälpa oss att se linjerna och göra kopplingarna mellan Gamla testamentets historiska och profetiska bibelböcker under denna tid.