Kategori: April 1998

Carmen betyder sång. Nu sjunger Carmen från Chiclayo inför Lammets tron

Håkan och Sinnika Ekström med barnen Sebastian, Sofie och Nicolina har sedan slutet av juli månad förra året vistats som missionärer i Peru.

Frälsningsvisshet

Hur ska jag få frälsningsvisshet? Hur kan jag veta att jag är frälst? Kan man över huvud taget äga visshet om att man är frälst? Dessa spörsmål är inte främmande för ett Guds barn. Tvärtom hör de till de viktigaste av de frågor som ett Guds barn vill ha klarhet i.

Under Askens löv – ett reportage om KUS:s ledarutbildning för ungdomar

Sista lördagen i januari. Jag går med tvekande steg mot huvudingången på Breanäs Missionsgård. Vilka människor kommer jag att möta? Hurdan kommer dagen att bli? Gården ligger i tystnad. Mina tankar börjar fladdra: Tog jag fel på dag? Jag behöver emellertid inte undra länge förrän den första personen dyker upp, iförd joggingbyxor och morgonskor. Jag blir varmt välkomnad och inser genast att det inte finns något att vara rädd för.

Det kristna hemmet – en resurs för livet!

Våren 1995 gjorde Tobias Persson under studier på Strandhems Bibelskola ett arbete om den kristna familjen. Till Liv presenterar här ett sammandrag av den tänkvärda uppsatsen.

Samtal & frågor

Här är sidan för samtal och frågor er läsare emellan. Skicka gärna in tankar och funderingar som kan vara andra till uppbyggelse.

Trådar & förebilder

I detta nummer avslutar Gustav Börjesson sin artikelserie om sambandet mellan GT och NT. ”Kristus talar i hela Gamla Testamentet”, skriver Hugo Odeberg. Studera själv och sök förebilder till Kristus. Sådana finns i alla Skrifterna.

Redaktören har ordet

Nu längtar vi efter våren. Kanske också efter en andlig vår? I våra egna liv och i församlingens. Med det ljus och den värme som bara frälsningsvisshet kan ge. Förutsättningar finns. Grunden till trons visshet är redan lagd i Kristi slutförda frälsningsverk. Evangelium har kraft att övertyga. Det är bara… Läs hela artikeln »

Vägen framåt

Vi har på nytt fått uppleva passionstiden, då vi får följa världens Frälsare, Jesus Kristus, till Jerusalem. När Jesus börjar förklara sitt förestående lidande för lärjungarna opponerar sig Petrus. Detta får inte hända! säger han, men blir på det allvarligaste tillrättavisad av Kristus själv: ”Gå bort ifrån mig, Satan. Du… Läs hela artikeln »

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »