Kategori: April 1999

Kristi kärlek tvingar oss

Fader, förlåt dem. De vet ju inte vad de gör. Luk. 23:34. Du känner igen orden. Du har säkert hört dem många gånger, inte minst vid påsktid. Men har du reflekterat över dem? Har du tänkt på vilken oerhörd kärlek som ligger i dessa ord, som var bland de sista… Läs hela artikeln »

Verksamheten på Åhus Missionsgård 1998

Uppmaningen i Ps. 105:1 ”Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken” riktades till oss när missionsgården hade tioårsjubiléum i juni 1998. Då hade gården under tio år på olika sätt fått vara till välsignelse för många människor, både yngre och äldre. Åtskilliga har åkallat och tackat… Läs hela artikeln »

För kristenheten – i tiden

Själva ordet kristenhet har kommit till oss från den medeltida mystiken. Johannes Tauler, som kom att betyda så mycket för Luther, använde det. Från honom tog Luther över det. Varför? Därför att själva ordet Kyrka på hans tid kommit att betyda hierarki. När man talade om vad Kyrkan ansåg, ville… Läs hela artikeln »

Om att förmedla andliga visioner

Ett av de verkliga modeorden på senare årtionden är ordet ”vision”. Själva ordet i vår mening finns inte i Bibeln, däremot saken. En av de stora ”visionerna” i Gamla Testamentet var Davids plan på att bygga ett hus för Herrens ark, det hus som vi brukar kalla för ”tempel”. På… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Trohet mot sanningen I Johannes tredje brev skriver aposteln till en man vid namn Gajus om några män som var utsända för att förkunna Guds ord: ”Därför är vi å vår sida pliktiga att ta oss an sådana män, så att vi blir deras medarbetare till att främja sanningen.” Dessa… Läs hela artikeln »

Se Guds lamm!

När Johannes döparen ser Jesus komma gående, säger han: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd!” Evangelisten Johannes lägger döparens ord på minnet och beskriver Jesus i Uppenbarelseboken som ”ett lamm som såg ut som om det blivit slaktat”.   INNAN VÄRLDENS GRUND BLEV LAGD Ett offerlamm slaktades till… Läs hela artikeln »

En kamp på liv och död

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.

Sju nya präster i Wollaitasynoden

Som nämndes i förra numrets missionsnytt var söndagen den 7 februari uppskattningsvis 5 000 människor samlade i Soddo i Etiopien för att bevittna prästvigning av sju evangelister. Wollaitasynoden med närmare 50 församlingar har varit i stort behov av fler präster som kan tjäna folket i församlingarna. Dessa är i de… Läs hela artikeln »

Färdigmissionerat?

Är det aktuellt med mission fortfarande? Mission har ju bedrivits i flera hundra år, är inte uppdraget snart slutfört? Vi hör rapporter om att tusentals människor varje månad kommer till tro runt om i världen, men uppdraget är inte avslutat förrän evangelium har nått ut till ”alla folk och stammar… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Eritrea Gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien fortsätter dessvärre. I fax från Barnabas Mebrahtu av den 14 mars redogör han för ”den icke önskvärda situationen i Eritrea”. Vi saxar från hans rapport: Som ni alla vet så pågår det krig mellan Eritrea och Etiopien. Därför kan jag inte låta bli att… Läs hela artikeln »