Kategori: April 1999

Med Strandhems Bibelskola i Kenya

Torsdagen den 18 februari var den stora och efterlängtade dagen inne. Äntligen skulle eleverna på Strandhems Bibelskola, efter många och noggranna förberedelser, påbörja den långa resan till Kenya.

Därför bedriver vi mission

Med vilken rätt missionerar vi? Per Munch tar upp frågan och ställer en motfråga: Vilken rätt har vi att behålla det glada budskapet om Jesus för oss själva? Kan vi låta bli att missionera?

Galaterbrevet

”Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?” Galaterna har blivit grundlurade och kommit bort från Kristus. – Evangelium är nog bra men man måste också hålla lagen, har de s.k. judaisterna inbillat dem. Det är då aposteln Paulus skriver: ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.”

Äkta Lutherpärlor

I månadens axplock låter vi Martin Luther komma till tals. Göran Giselsson i Markaryd har valt ut ett antal kortare stycken ur en i Finland år 1982 utgiven version av Luthers Skattkammare. Kristendomen fördömer dig inte för att du inte kan omfatta den så snabbt som du borde. Den tar… Läs hela artikeln »

Lovsången föds i mötet med Guds nåd

Vi ska börja med att förflytta oss tillbaka till ungefär år 50 e. Kr. I staden Filippi i nuvarande Grekland vistas Paulus och Silas. En uppretad folkmassa har gripit dem och lyckats få dem piskade och satta i fängelse utan att de dömts. De sitter nu i en fängelsehåla med… Läs hela artikeln »

Redaktören har ordet

Talet om korset tilltalar visst inte allt religiöst folk, men det är ändå det Till Liv vill förmedla. Johannes Döparens korta och koncisa, kristocentriska predikan går som en röd tråd genom detta nummer och citeras av flera artikelförfattare. Lennart Axelsson har t.o.m. valt den som rubrik: ”Se, Guds Lamm, som… Läs hela artikeln »

Kom till korset!

Gud förbjude, att jag nånsin skulle berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Gal. 6:14. Bön: Helige Ande, låt mig personligen få erfara betydelsen av Kristi kors i mitt liv. Amen. Korset lyses upp av… Läs hela artikeln »

Korset i centrum

När aposteln Paulus i 1 Korintierbrevet skriver sin ”ledare” kan den kort sammanfattas med orden: ”Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst” (2:2). Lite senare i samma brev summerar han evangeliets innehåll: ”Jag… Läs hela artikeln »