Kategori: April 2000

Fridens furste till friden har lagt ovanskelig grund

Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Jes.53:5. Av detta bibelord bör du dra slutsatsen, att alla människors möda med att skaffa sig en nådig Gud är förbannad. Här är med väldig kraft och på fast grund bevisat att all vishet, rättfärdighet och helighet,… Läs hela artikeln »

Öppet forum

I två tidigare nummer har kyrkofrågan ventilerats i denna spalt. Här kommer ytterligare ett inlägg, som betonar vikten av att dra lärdom av kyrkohistorien. Hur tänkte och handlade våra fäder? Det är med glädje jag konstaterar att kyrkofrågan nu diskuteras. Den har under många år varit samtalsämne i våra styrelser… Läs hela artikeln »

Människans kulturuppdrag

Hur ska vi som kristna förhålla oss till kultur? Att vara kristen innebär inte enbart att ha blivit frälst, att ha övergått från döden till livet, att ha fått syndernas förlåtelse. Det betyder också en kallelse till ett nytt sätt att leva, till det nya livet. Det är ett liv i… Läs hela artikeln »

Främlingen ibland oss

Historiskt sett har främling ofta varit liktydigt med fiende. I primitiva samhällen uppfattades en främmande omedelbart som en fiende, som måste bekämpas. Främlingen representerade något okänt och hotande, som på ett eller annat sätt måste avlägsnas. Men man har också upptäckt att främlingen kunde oskadliggöras på ett annat sätt, nämligen… Läs hela artikeln »

Guds Rike år 2000 – nu gäller det slutspurten

Jesu skildring av den yttersta tiden är mycket mörk och dyster. Folk ska resa sig mot folk (t.ex. Rwanda, f.d. Jugoslavien, Indonesien), naturkatastrofer (Turkiet, Bangladesh) och hungersnöd (Sudan, Etiopien) ska förekomma, och de kristna ska förföljas (Indien, Egypten, Kina) och överlämnas till domstolarna (kommer snart att visa sig). Men mitt… Läs hela artikeln »

Historiskt årsmöte

Lutherska kyrkans i Etiopien 27:e årsmöte hölls i Addis Abeba 25–28 februari 2000. Enligt en av veteranerna inom kyrkan, ato Tesemma Demisse, delegat för Addis Abebaförsamlingen, kom detta årsmöte att bli ett av de allra viktigaste och det klart allvarligaste sedan kyrkans konstituering 1960. Och vi är nog många som… Läs hela artikeln »

Ett framgångsrikt projekt – om trädplantering i Kenya

Någon gång under 1982 kom en fråga till MBV:s styrelse ifall man såg det möjligt att administrera ett av SIDA finansierat trädplanteringsprojekt i Kenya. Styrelsen svarade ja, trots att det återstod en del frågor kring hur det skulle genomföras.   AKUT BEHOV AV HJÄLP Bakgrunden till projektet var att Kenyas… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

SVERIGE Under vintern har det anordnats två seminarier om ”Mission i Peru”: på Åhus Missionsgård den 29 januari och på Missionsoch Ungdomshemmet Fridhem den 18–19 mars. I Åhus hade Emma och Henrik Birgersson tillsammans med Sinnika och Håkan Ekström huvudansvaret och på Fridhem stod makarna Ekström för programmet. Intressant information… Läs hela artikeln »

Matteusevangeliet – berättelsen om Jesus Kristus

”Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.” Så börjar det första evangeliet i Nya Testamentet. Jesus Kristus och hans livsgärning står i centrum för de fyra evangelisternas verk. Huvudsyftet som de alla har formulerar Johannes: ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och… Läs hela artikeln »

Mer än åttio skåningar på sportlov i Värmland!

Kom, låt oss höja glädjerop till herren, jubel till vår frälsnings klippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång! Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är… Läs hela artikeln »