Kategori: April 2000

Triduum – de heliga tre dagarna

Onsdagen i stilla veckan kallas Dymmelonsdag. Namnet har med ”dumb” (=stum) att göra. Som ett tecken på kyrkans djupa sorg i Kristi gemenskap lindades kyrkklockornas kläppar denna dag med halm och hängde ”dumba” från dymmelonsdagen till påsdagsmorgonen. Kyrkan följer Frälsaren på den förnedringens väg vars djupaste punkt markeras med orden… Läs hela artikeln »

Månadens trosfråga

Fråga: Vad menas med omvändelse? Svar: Jag läser en bok om skratt och humor. Psykologerna försöker förstå vad humor är och plockar sönder fenomenet in i minsta detalj. Det tycks mig som om de på det viset tappar bort humorn och skrattet. Jag tänker mig att faran är ännu större… Läs hela artikeln »

Ett hett alternativ

Hur är det att vara kristen elev på en gymnasieskola? Blir man respekterad som kristen eller känner man sig i underläge? Hur viktigt är det, att man har kristna kamrater på skolan? Vad betyder korttidarna för eleverna? Känns det meningsfullt att vara korttidare? Är man på skolan enbart för de… Läs hela artikeln »

Gudsfruktan – att frukta och älska Gud

Det var alldeles tydligt för dem att det religiösa etablissemanget ogillade vad de gjorde. Vid åtminstone ett par tillfällen hade översteprästen och hans svurna strängt förbjudit dem att undervisa och vittna. Men apostlarna lydde dem inte – trots att de anade att utgången kunde bli dödlig. De var hellre trogna… Läs hela artikeln »

Redaktören

Gudsfruktan – är det något som fortfarande förekommer? Något vi behöver? Fredrik Carlsson tar upp ämnet och sätter gudsfruktan i relation till människofruktan. Fredrik är ordförande i Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS), och det här mångsidiga numret bjuder också på intervjuer med några av KUS:s kortidsanställda ungdomar. (En av dem… Läs hela artikeln »

Jesus visste

Ni vet att det om två dagar är påsk. Då skall Människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Matt. 26:2.   VAD LÄRJUNGARNA VISSTE Påsk betyder ”gå förbi”, ”skona” och påsken firades till minne av Israels barns räddning ur Egypten. Det visste lärjungarna. De kände till berättelsen om sina fäders uttåg… Läs hela artikeln »

Predikans kris

Den har blivit ett kärt ämne för allehanda betraktelser, predikans kris. Även i bekännelsetrogna led jämrar man sig nu för tiden över predikan, och klagomålen bör nog tas på allvar. När predikare traskar sist i tåget bland tidsandans talesmän och säger efter vad opinionsbildare på modet har sagt före om… Läs hela artikeln »