Kategori: April 2008

Guds ord sprids genom sång och musik

Musikskolan i Asmara hör till den Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE). Den har sedan i fjol en ny rektor– han intervjuas här av sin företrädare.

Vilja till försoning

Krisen i Kenya har lett till att den evangelisk-lutherska kyrkan ELCK tagit initiativ till och anordnat ett försoningsseminarium i Nairobi. Öppenhet, reflektioner, respekt och förlåtelse präglade mötet och öppnade en väg framåt.

Sista akten om Andens verk genom apostlarna

”Jag längtar till Italien.” Det verkar vara vad Paulus uttrycker i Romarbrevet, som han skriver från Korint vintern år 56–57. Och efter ett dramatiskt besök i Jerusalem, följt av två års fångenskap i Cesarea, är han äntligen på väg.

Jean Calvin

Han bröt med den katolska kyrkan och han bejakade Augsburgska bekännelsen. Ursprungligen räknade han sig som en lärjunge till Martin Luther – men de två kom senare att inta olika ståndpunkter i en del frågor. Men för Jean Calvin var rättfärdiggörelsen genom tron nödvändig.

Trygghet och ängslan

Psaltaren 27 är ett tydligt exempel på att psalmerna kan läsas och förstås ur olika synvinklar. Här talar först och främst David, som står som psalmens författare. Men här talar på ett djupare plan Kristus själv, ty han är den som mer än någon annan har fått lida på grund av falska vittnen eller menedare som är vittnen i våldets tjänst. Orden i psalmen kan också vara den enskilde kristnes eller den kristna församlingens.

Grymt tryggt!

Herren är min herde, mig skall inget fattas. Ur Ps. 23.

Vi ber till Far

Gårdagen hade varit omtumlande. Han kunde knappt fatta allt som hänt sedan han hade fattat sitt beslut att gå hem till sin far. Ju närmare han kommit hemmet dess mer hade hans fruktan ökat: Skulle dörren vara stängd för honom? Då plötsligt hade pappan kommit springande emot honom och omfamnat… Läs hela artikeln »

Varifrån?

Det ständiga medieflödet innehåller sällan goda nyheter. Våra nyhetsorgan är i stället oftast staplade med ledsamheter: mobbning, bedrägerier, inbrott, misshandel – eller ännu värre: våldtäkter, mord, dödssprängningar. Det är ingen ände på grymheterna. Ändå lever övertygelsen om den goda människan stark bland oss. Och – människor kan verkligen vara uppoffrande,… Läs hela artikeln »