Kategori: April 2017

Korset – Kristi nederlag och Kristi seger

Jesus fullkomliga seger vinns genom enorma förluster. Inför påsken får vi stanna upp och möta honom när han blir det offer som ger liv och hopp för oss.

Redaktören har ordet • april 2017

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring.

Så skaldade biskop Thomas Simonsson i Strängnäs om den nationella friheten år 1439. Är det något även nutidsmänniskan söker, är det väl frihet. Frihet från regler, frihet från monotona arbetsuppgifter, frihet från krav och frihet från normer som sägs förminska och inskränka den personliga självständigheten.

Att söka inre frid – eller att finna den hos Jesus?

Livet är på många sätt en kamp. En del människor kämpar dagligen för att överleva, andra kämpar för att uppnå mål, drömmar eller samhällsideal. Som kämpar kommer vi förr eller senare att stöta på motgångar och det vi tidigare lagt vår trygghet i kan plötsligt visa sig skört och bräckligt…. Läs hela artikeln »