Kategori: April 2024

Missionsland: Sverige

En sann självbild och lägesbeskrivning är nyckelfaktorer när man ska ta sig an en uppgift. Vad tänker vi egentligen om Sverige, när vi pratar om Sverige som missionsland? Martin Alexandersson hjälper oss nyktra till.

Visioner som bär frukt

Hur går det till att plantera en ny församling, och är det något vi skulle kunna få vara med om? Johannes Heule har pratat med Harald Masvie Hovland från Vitalkirken, i Oslo.

Redaktören har ordet • april 2024

Skynda, Guds menighet, Herren dig sänder ut till ett folk som ej känner Guds fred. Kallet, som Herren ger, eld i hjärtat tänder. Skynda, gå ut, förrän sol går ned! (Lova Herren 595)