Kategori: Augusti/september 2002

Ännu ett sommarminne

Den 2 juni firade Osby Evangelisk-Lutherska Missionsförening dubbeljubileum. Lutherska Missionssalen hade då innehafts i 30 år och det gamla missionshuset som fanns på samma plats hade byggts för 135 år sedan. Ett 45-tal gudstjänstdeltagare var närvarande. Förutom förkunnelse fick de lyssna till Anders Andersson, Hässlehult, som refererade noteringar från föreningens… Läs hela artikeln »

Recension

Sveriges kyrkohistoria. Band 6. Romantikens och liberalismens tid. Huvudförfattare Anders Jarlert. Verbum. 326 sid. Sveriges kyrkohistoria är resultatet av ett samarbete mellan samfundet Pro Fide et Christianismo, Svenska kyrkans forskningsråd och förlaget Verbum. I vart och ett av de åtta rikt illustrerade banden, försedda med kartor, register och bibliografiska hänvisningar… Läs hela artikeln »

En välsignad lägervecka i Västerbotten

Sommarbibelskola och sommarläger på Missions- och Ungdomsgården Fridhem i Vännäs är något speciellt, något man prioriterar vid ledighetsansökningar från sommarjobbet. Än en gång får jag, stammis på hemmaplan, se tillbaka på en fantastisk vecka. Kära återseenden, nya bekantskaper, matsalen dränkt av dialekter och språk, volleybollplanen lerig av regnet, glad sång,… Läs hela artikeln »

Ropa ut sanningen!

Ett samtal med Thomas Asiago, biträdande biskop i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), som för första gången har begivit sig utanför Afrika och i sommar besökt Sverige och Finland.

Vad skall man egentligen tro? – Om ondskans andemakter, skrock, övernaturliga upplevelser m.m.

Det händer ibland i ett sällskap att samtalet tar en oväntad riktning; det styr in på sådant, som man annars drar sig för att tala om. Någon kanske skämtar om horoskopen i tidningarna: ”Folk läser dem, men är det någon som tror på dem?” ”Jo”, svarar någon i sällskapet, ”somliga… Läs hela artikeln »

”Min nåd är dig nog”

Citatet är hämtat från Paulus, 2 Kor 12:12. Det ger uttryck för en viktig erfarenhet för en kristen.

Vad är arvsynd?

All synd delas in i två slag: verksynd och arvsynd. Verksynd kan vara onda önskningar, tankar, ord eller gärningar, som är emot Guds vilja. Men vad är egentligen arvsynd? Den består inte i någon konkret handling. Snarare kan den beskrivas som en kvalitet eller läggning. Alla människor har av naturen… Läs hela artikeln »

Luther – mörker eller ljus?

Göran Giselsson visar på ett personligt sätt värdet av Luther och den evangeliska-lutherska tron, som i mångas ögon är ett ok som 2000-talssvensken snarast bör skaka av sig.

Missionsnytt

ETIOPIEN Den 9 augusti reste Lars Hjort och Jens Aage Nielsen till Etiopien. Lars kommer under ett halvårs tid att bistå med undervisning i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), medan Jens Aage som MBV:s missionssekreterare gör ett kortare besök. I e-post av den 12 augusti skriver Jens Aage: ”Lars… Läs hela artikeln »

Korttidare

Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige fortsätter att sända ut KORTTIDARE Här kommer den färglada presentationen av dem.