Kategori: Februari 1998

Saxat & utblickar

Farlig prästvigning Biskop Eckerdal tänker kolonialistiskt. Afrikanska lutherska kyrkor skall inte få göra som de vill – de skall först be Svenska kyrkan om lov. De skall anpassa sig efter svenska ordningar, annars får de avstå från kontakter i Sverige. Även när de ansluter sig till normal praxis i kristenheten,… Läs hela artikeln »

Trådar & förebilder

”Genom vår olydnad har vi fallit ned i döden och domen. Men Jesus har stigit ända ned till oss för att frälsa oss”, skriver Gustav Börjesson i denna andra del av sin artikelserie. Han visar att även Gamla Testamentet kungör detta glada budskap för oss. De kläder Gud gav Adam och Eva har något viktigt att säga oss, liksom historien om Josefs förnedring och upphöjelse.

Redaktören har ordet

Det var en gång två unga män, Olof och Johnny, som båda avlagt teol. kandidatexamen. Biskop Bertil prästvigde dem för tjänst i evangelisk-lutherska kyrkor i Afrika. Det var inget i denna prästvigning som stred mot vad Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter lär om evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Ändå fann höga kyrkliga dignitärer… Läs hela artikeln »

Guds Son och Guds ord

Även den mindre uppmärksamme bibelläsaren torde ha upptäckt att Ordet, det skrivna Ordet, är oupplösligt förbundet med Jesu liv och gärning. Det gäller allt Guds Ord som vi har oss givet i Gamla såväl som i Nya Testamentet. Samtidigt som Ordet talar om Jesus har det både sitt upphov och… Läs hela artikeln »

Oumbärlig fostran

När frågan ställs varför samhället förändras mot normlöshet och ökat våld, pekar svaren sällan mot brist på fostran och kristen undervisning. Men en hel del av svaret finns utan tvekan här. Om inte Gud finns, då finns inga Guds bud heller, och någon räkenskapsdag eller en evighet blir det inte…. Läs hela artikeln »

Gudsmöte

Mycket i livet kan verka fascinerande och attraktivt men när vi har mött Jesus faller det ut i periferin. Om vi håller oss nära Jesus blir stockar och stenar inget hinder och hans dragningskraft drar oss mot honom. Vi var på vår traditionella familjeutflykt. Den brukar förläggas utomhus under våren… Läs hela artikeln »