Kategori: Februari 1999

Gör det lilla du kan

Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, snart de de dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst, och på dag följer natt, då kanhända ej morgon skall gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid, att din skörd måtte mogna i frid! Gör det lilla… Läs hela artikeln »

Recensioner

LÅT MIG VARA KVINNA – till min dotter om betydelsen av kvinnlighet av Elisabeth Elliot. Talet om manligt – kvinnligt, kravet på jämställdhet och driften att spränga gränser har präglat det senaste decenniet. Det är aldrig lätt att leva under den period av livet då man ska finna sin identitet… Läs hela artikeln »

Lina Sandell-Berg

Varje gång vi samlas till gudstjänst har sången och musiken en stor betydelse. Fortfarande är Lina Sandells sånger levande inom svensk kristenhet. I MBV:s sångbok Lova Herren är nästan en fjärdedel av sångerna skrivna eller bearbetade av henne. Vem var hon?

Saxat & utblickar

Tråkig bekräftelse I vår intervju med docent Seth Erlandsson (nr 11/98) framhöll denne, att det i Svenska Folkbibeln finns en särskild avslutande artikel om Kristus i GT. ”Skälet är att det handlar om kristendomens grundval. Kristus i NT är uppfyllelsen av löftena i GT. NT ligger dolt i GT. GT… Läs hela artikeln »

En ny Bibel

Tämligen i tysthet har det svenska språket fått en ny översättning av Bibeln, den första sedan 1917 och noga taget den fjärde i språkets hela historia. Projektet har gått under namnet Svenska Folkbibeln. Det rör sig alltså om en annan bibelöversättning än den som nu den statliga bibelkommissionen håller på… Läs hela artikeln »

En bedjande kyrka

Stockholms stadsmission grundades 1853 som ett sällskap för evangelisation och socialt hjälparbete med C. O. Rosenius bland initiativtagarna. Bland hans efterföljare levde medvetandet om ett socialt ansvar kvar åtminstone fram till femtiotalet. Sedan bredde Välfärdssverige ut sina skyddsnät. Nu har dessa börjat få omfattande revor. Många faller utanför. Dags att återuppliva ansvaret bland kristna bekännare! Här presenteras ett efterföljansvärt exempel.

Jesus kommer snart!

En ung evangelist från Qersa, Tsegayesus Hurisa, som går sista året på Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien, har genom missionär Johnny Bjuremos förmedling sänt läsarna av Till Liv en hälsning med en kort predikan, nedtecknad på engelska. Han vill gärna ”förkunna Herrens återkomst för Sveriges folk”.

Muslimmössan

En muslimgubbe i kyrkan! På huvudet hade han den typiska muslimmössan.
Det vimlar av sådana herrar i Etiopien. Mössan är tecknet på att personen är
främmande för Jesus. Men vad nu då? Helt plötsligt sitter en av dessa inne i en
kyrka, med muslimmössan på! Kombinationen går inte ihop, en muslim inne i en
kristen kyrka.

Guds godhet mot otacksamma och onda

Det är den tionde januari och missionens minibuss håller på att ta sig upp för den smala, steniga grusgatan till kyrkan i Las Lomas. Mitt i backen tvingas jag stanna eftersom en kvinna inte gör sig någon brådska att flytta på sin spann för att ge plats för bussen. Det… Läs hela artikeln »

Med nya ögon

Den femte oktober förra året kom en ung volontär från Norrland till Nairobi för sex månaders praktik bland MBV:s missionärer i Kenya och Etiopien. Efter fyra månader vill hon berätta om några upplevelser och ge Till Livs läsare del av sina reflexioner.