Kategori: Februari 2001

”Gläd er alltid i Herren”

Bruk Wubishet, en ung präst i den Lutherska Kyrkan i Etiopien, bedriver f.n. teologiska studier på Missionshögskolan i Stavanger. Då han medverkade vid ett läger på Missionsgården Fridhem i Vännäs, passade Daniel Brandt på att intervjua honom.

Genom att ge till MBV stöder du hela LCEt

Vi har i Till Liv kontinuerligt och efter bästa förmåga försökt rapportera om händelseutvecklingen i Guds rike och inom Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt).

Första Mosebok – en introduktion

Med början i förra numret publiceras i Till Liv fortlöpande en bibelläsningsplan. Efter hand introducerar vi också de bibelböcker som är aktuella enligt planen. Just nu läses Första Mosebok och Lukas evangelium. Lukas presenterades i förra numret. Här följer nu en introduktion till Första Mosebok.