Kategori: Februari 2004

Olaus Petri och reformationen i Sverige

Som Sveriges reformator gjorde Olaus Petri den erfarenheten, att ”det är konst att slå det ned, som orätt är, med skäl och beskedlighet, och upprätta det i stället igen, som rätt och sant är”.

Reformationen

Med reformationen avses ett skede i historien som fått världsvida konsekvenser. En följd av händelser ligger till grund för en huvudriktning i kristenheten som kan kallas den evangeliska, med för närvarande ca 375 miljoner trosbekännare (romersk-katolska ca en miljard) i hela världen.

Att vara Guds barn

Rättigheten att vara Guds barn har Jesus vunnit åt oss alla. Att leva som Guds barn är att lita på Guds oförskyllda nåd och hålla daglig vänskap med sin himmelske Far.

Skuld eller skam?

FÖR DEN SOM FÅR anledning att läsa Klagovisorna väntar en läsning som kan vara svår att tillgodogöra sig, men som också ger viktiga lärdomar. En viktig lärdom är den om skillnaden mellan skuld och skam. Klagovisorna skrevs i skuggan av en nationell och andlig katastrof och utgör en bitter klagan… Läs hela artikeln »

Varför evangelisk-lutherskt?

För en människa som kommer till tro kan det vara svårt att finna en församling att vara en del av. Kanske måste även den kristne ibland söka sig till en ny gemenskap. Vad är då viktigt att tänka på? Och hur kan en människas väg till tro se ut? Torbjörn Swartling delar med sig av sina erfarenheter till Johanna Nyholm Skoglund.

Vänd om till Gud!

Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Jona 4:2. GUDS KALLELSER till sitt himmelska rike är i Bibeln skildrade på många olika sätt. Profeten Jonas bok i Gamla testamentet ger exempel på just detta…. Läs hela artikeln »

Redaktörstankar

Evangelisk-luthersk Missionstidning. Förr fanns t.o.m. Luthersk Barntidning. Vad står orden för egentligen? Vi som inte är teologer eller kyrkohistoriker – men har gått i skolan på den gamla goda tiden – minns kanske ändå något. Vi har fått lära oss en del om Luther och reformationen. Vissa stycken lärde vi… Läs hela artikeln »