Kategori: Februari 2005

Att ta sitt kors på sig

Herren Jesus har på Golgata kors fastspikat och besegrat synden, döden, djävulen och lagen. Om denna handling säger Luther: ”Här är det Kristus som ensam gör allt.” Ingen annan kan bära det kors som Jesus har burit. Evangelium är så underbart att den som tror på Jesus blir så intimt… Läs hela artikeln »

Andens frukt – är kärlek

Kärleken som Anden utgjuter hjälper oss att se, älska, ha fördrag och förlåta.

I Asella blir Ordet levande

I Asella i Etiopien arbetar Olof Göransson sedan hösten 2004 vid kyrkans teologiska seminarium. I ett samtal berättar studenterna om utbildningen, bekännelsen – och om sin framtidstro trots bristande ekonomiska resurser.

Räcker det inte med Bibeln?

Den första kyrkan formulerade tidigt en bekännelse och därefter har nya tillkommit. Ofta hänvisas det i predikan till ‘våra bekännelseskrifter’. Men är de inte lite väl gamla? Behövs bekännelsen, vi har ju Bibeln?

Vad hände när?

År 30–300 Kristendomen etablerades på bara några år­tionden i romarrikets stora städer och även utan­för romarriket. Från början levde kristendomen som en gren inom judendomen, men snart spreds tron på Jesus bland alla nationaliteter och i skilda samhällsskikt. Ofta utbröt lokala förföljelser av kristna, p.g.a. rykten (”Krist­na äter människokött!”). För… Läs hela artikeln »

Gud är helig

Vi sjunger gärna: Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig. Att komma nära … se vem du verkligen är. Hurdan är Gud? Vad innebär det att han är helig? Och är det möjligt att komma nära den Helige?

Stolta över Bibeln och över Jesus

På Sandgatan 14 i centrala Lund finns föreningen Theofil. Det är en studentförening för teologi-studenter och den drivs också till största delen av dem. I denna byggnad och verksamhet ligger
en vision om en förnyad kristenhet nedlagd: En förnyad kärlek till Bibeln och till Jesus!

Det finns en Kärlekens väg

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom. Ur Mark. 10:32–45. Vi står ännu ett… Läs hela artikeln »