Kategori: Februari 2012

Resa till mognad

Vad händer med oss när vi blir gamla? Kanske ska vi börja tänka på vårt åldrande av andra skäl än hur vi placerar våra pensionsfonder? Hur jag lever påverkar hur min ålderdom kommer att bli.

… hur blir det när jag dör?

Kommer Jesus mig till mötes direkt när jag dör eller finns det ett ”väntrum”? För mig är det en sådan tröst att tänka på att Jesus springer mig till mötes (som fadern i den förlorade sonen) i mitt dödsögonblick. Men då har ju inte domen varit … hur går det… Läs hela artikeln »

Småprat och en kram

Det är säkert så att många tycker att man inte har någon uppgift i arbetet för Guds rike, särskilt inte när man blivit äldre. Lyssna till samtalet om hur det är att åldras och om att ha en uppgift.

Bön tillsammans

Att be tillsammans med andra människor är enormt värdefullt för kristna och något Jesus uppmanar oss till. Följ Till Livs serie om bön!

Våga utmana!

Det senaste året har jag funderat över vad som hände med Sverige under 1900-talet. Grovt förenklat gick vi från ett land som vid 1800-talets slut var byggt på kristna värderingar och med en luthersk väckelsefromhet som grund för det personliga livet, till ett av världens mest sekulariserade och individua­listiska länder…. Läs hela artikeln »

Kallelsen i livet

En färdig livsberättelse är alltid imponerande – antingen som avskräckande eller lockande exempel. Själva styr vi ganska lite över vad som ska berättas om oss. Men det innebär inte att Gud skulle stå utan planer för vilken roll vi ska ha.

Ta emot Jesus – Guds frälsning

När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag: ”Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren.” De skulle även offra… Läs hela artikeln »

Flickan med 48 syskon

I möten med andra människor kan vi få en glimt av Guds oerhörda kärlek. Den insikten fick jag och resten av min bibelskoleklass under vår missionsresa till Peru.