Kategori: Januari 2004

Saxat & utblickar

Ny evangeliebok i bruk En ny evangeliebok togs i bruk 1:a söndagen i Advent. Främsta anledningen till att en ny behövs är den nya bibelöversättningen. I Nya Dagen (ND) 27/11 citerar Daniel Wärn i en artikel kh Alve Svensson som säger: ”Värt att notera är att evangelieboken nu har texter… Läs hela artikeln »

Prioritera mera!

Det är nödvändigt att fundera över sina prioriteringar. Det är viktigt att det som vi faktiskt tar oss tid till är det som ger vårt liv verklig mening. Syftet med den här artikeln är inte att du ska bli effektivare – och ännu tröttare. Den är menad att hjälpa dig att få påfyllning, inte som ytterligare ett krav. Artikeln är sammandrag av ett föredrag som Gunnar Elstad höll i Misjonssalen, Oslo, den 14 september 2003.

En dag av fruktbar dialog

HUR SKA VI BEVARA OCH STÄRKA VÅR IDENTITET, grundad på bibeltrohet och bestämd av den evangelisklutherska bekännelsen? En fråga som MBV:s (Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) styrelse har gett högsta prioritet mot bakgrund av en förestående organisationsförändring, oroande tendenser i och omkring den egna verksamheten och ett direkt uppdrag från senaste årsmötet…. Läs hela artikeln »

Ny medarbetare i MBV

Jan-Åke Johansson, 41, tillträder den 15 januari 2004 en deltidstjänst som missionssekreterare för Sverige. Olle L. Nilsson, Örkelljunga, har pratat med honom.

Kallad – till efterföljelse

I Bibeln ser vi att när Jesus mötte människor förändrades deras liv. Kallelsen från honom var ofta radikal – men kan vi ta den till oss? Är inte orden ibland alltför stränga? Vad innebär det att följa honom i dag? Bengt Hjort belyser här kallelsen som får konsekvenser i våra liv.

Reflektioner under hösten

UTRIKESMINISTER ANNA LINDHS DÖDSDAG. Sorg och förstämning. Flaggor på halv stång. EMU-kampanjen avbruten. Stängda valstugor. Vi var några valarbetare från olika partier samlade utanför valstugan i Sollentuna centrum. Plötsligt dyker ett reporterteam från TV4 upp. De kommer dock inte fram till oss utan styr med raska steg iväg mot en… Läs hela artikeln »

Gammal sångskatt och nya lovsånger

I sångboken Lova Herren finns många sånger som sprungit ur väckelserörelsen på 1800-talet – en del nyare sånger finns också med. Det är tydligt att det i dag finns behov av att sjunga nya sånger, men kan vi även upptäcka de gamla på nytt? Är det så att innehållet i de gamla sångerna är rätt ’smalt’, är språket ett hinder eller kan vi inte göra orden till våra egna? Vad kännetecknar å andra sidan de nyskrivna sånger som sjungs i dag – och hur skriver man nya sånger?

Herre, vi vill se Jesus!

Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus … och bad honom: ”Herre, vi vill se Jesus.” (ur Joh. 12:20–33) VÅR LÄNGTAN OCH BÖN inför det nya året är densamma: Herre, vi vill se Jesus! Vi… Läs hela artikeln »

Gott nytt år!

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR med Till Liv! Tidningen är från och med detta nummer något ändrad till sitt innehåll och därmed påverkas även formen. Du får mer att läsa och också ta del av fler reportage – ofta i notisens form. Vi vill gärna lyfta fram stora händelser men… Läs hela artikeln »

Han frågade: Vill du?

JAG BLIR LUGN AV VATTEN. Här i Barmhärtighetens Hus är det lagom mycket liv och rörelse. Och så finns de två stora dammarna här, med en rad av pelare mellan sig och fyra rader längs sidorna. Det var här jag blev omtumlad, häpen och frisk. Men vad var det som… Läs hela artikeln »