Kategori: Januari 2009

Thomas av Aquino

Allt hänger ihop. Du kan inte ha din tro i en garderob, eller som ett projekt bland andra. Och skäms inte för din tro! Det finns hållbara logiska argument för Guds existens – och finns Han, så är kristen tro sann. Thomas av Aquino har än i dag mycket att lära oss om detta.

Jesus är vinstocken

I det sista av de sju Jag Är-orden använder Jesus bilden av en vinstock som bär frukt. Liksom levande grenar hör till vinstocken så hör den som lever i gemenskap med Jesus Kristus till Kristi Kyrka. Beroendet är tydligt – endast den som blir kvar i Jesus bär frukt.

Jesus och jag – högst personligt

Den som är döpt och tror på Jesus Kristus har fått ett nytt liv. Detta nya liv tillsammans med Jesus är en nära, personlig relation som påverkar livets alla områden. Om detta handlar Till Livs nya artikelserie.

Jesus i Chiclayo – vänskapens metropol

”Där borta är Jesus!” Esters arm når knappt över räcket på takterrassen. På en kulle långt borta står en Jesus-staty. Men många i Peru har fortfarande inte lärt känna Jesus, världens Frälsare.

Prästvigning i Peru – Guds tid i Chiclayo

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH) och Misión Evangélica Luterana (MEL) hade inbjudit till högtidsgudstjänst den 7 december. José Cordova och Harold Llontop vigdes till präster i församlingarna Las Brisas och Las Lomas.

Bibelläsning och bibelglädje

Hur ska vi läsa och förstå Bibeln? Den frågan vill Till Liv lyfta fram i vartannat nummer i årets nya serie Bibelnyckeln. En första fråga är: Hur får vi en större bibelglädje?

HAN ska göra det!

Se, över min tjänare, som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma. Han skall utbreda rätten bland folken. Jes. 42:1–7

Håll fast vid Ordet och Sanningen

Johanna Nyholm Skoglund fick i uppdrag att samtala med en av de nutida ”fäderna” inom svensk kristenhet, Gustav Börjesson. Under 2009 fortsätter han med sin själavårdande undervisning i Till Liv – nu om vapenrustningen i Efesierbrevet 6. Om detta och en del annat handlar samtalet.

Med ljus för 2009

Välkommen till ett nytt år! Ett år fullt av föränd­ringar – både positiva och negativa. En av de största blir kanske att världen, den 20 januari, går in i en ny era, Obama-eran. Vad som kommer att hända i Sverige vet vi inte, men det blir troligtvis inte lättare att… Läs hela artikeln »