Kategori: Januari 2000

Paulus och Guds rättfärdighet

I gärningar sökte han fromhet för Gud, i sitt nit låg han långt före andra. För Skrifternas ord och för Sinais bud, för fädernas stadgar och människobud – i lydnad han ämnade vandra. Han städade hårt i den ”avskrädeshög” som han ärvt ifrån Adam i Eden. Han trodde han uppnått… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar

Dragning till Rom? Att Kyrklig Samling anordnat en flera dagar omfattande konferens i Rom har säkert väckt en del undran. Skall detta tolkas som ett närmande till katolicismen? Att det bland de högkyrkliga finns en falang med dragning åt det hållet är fullt klart. Men så är långt ifrån fallet… Läs hela artikeln »

Bönen till skördens Herre

”Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus”, står det i 1 Tess. 5:17–18. Bönen är en Guds barns förmån och heliga plikt alla dagar, inte bara under vissa perioder. Men med tanke på att MBV:s bönevecka traditionsenligt infaller i början av januari (10–16 jan) passar vi på att införa nedanstående artikel om bönen i detta nummer. Artikeln har varit publicerad i sista numret 1999 av Fellow Workers och är skriven av Chuck Lindquist, som är missionsdirektor i den amerikanska organisationen World Mission Prayer League, med vilken MBV samarbetar i såväl Eritrea och Kenya som Peru.

Nådegåvorna – Guds ”verktygslåda” när han bygger sin kyrka!

För alla levande kristna är hela Bibeln viktig. Vi kristna får därför inte hålla oss med några ”filter” som vi lägger över Bibeln, vare sig det handlar om de lutherska bekännelseskrifterna eller en viss kristen tradition, så att vi tar en del bibelställen på stort allvar samtidigt som vi i… Läs hela artikeln »

En tillräknad rättfärdighet för irreparabla syndare

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade människan till sin avbild, och synden fanns inte i världen. Det dröjde inte länge, förrän ”den gamle ormen” förledde Eva och Adam till att bryta mot Guds bud. Synden kom in i människosläktet, och alla Adams barn utan undantag är sedan… Läs hela artikeln »

En förvirrande gemensam deklaration

Professor John F. Johnsson, som disputerat i såväl systematisk teologi som filosofi, är president vid Missouri-synodens teologiska seminarium i St Louis, USA. Under ett antal år var han en av sex lutherska deltagare i den officiella katolsk-lutherska dialogen i sitt hemland. Han har nyligen gästat Församlingsfakulteten i Göteborg och där… Läs hela artikeln »

Vår identitet

Det är inte lätt att ge någon rättvisande bild av det sammanhang man själv tillhör. Författaren till denna artikel gör dock ett djärvt försök att ange Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners identitet – utan anspråk på att ha fått med alla detaljer, skuggor och dagrar.

Vardag i Addis Abeba

De flesta dagarna i ens liv är ju faktiskt vanliga vardagar, då det inte händer något särskilt, åtminstone inte något som man tycker är värt att skriva i en tidning om, men å andra sidan är det kanske någon som skulle tycka det vore intressant att höra lite om den ”grå vardagen” här i Etiopien, som på sätt och vis är annorlunda än den i Sverige.

Till fots in i Dauro Konta

Kullo Konta – eller som folket självt föredrar att säga: Dauro Konta – befinner sig i Lutherska Kyrkans i Etiopien (LCEt) absoluta periferi. För ett decennium sedan kunde området endast nås via flyg från Addis Abeba eller möjligen per mycket osäker och skakig bilfärd, som kunde ta upp till ett helt dygn från Wollaitas huvudort Soddo.

Missionsnytt

ETIOPIEN I e-post av den 15 december lämnar Per-Martin Hjort följande rapport: ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss.”Om ett par dagar återvänder jag norrut till mörker och kyla, men också till, som jag hoppas, ett välsignat juloch nyårsfirande med mycket värme och ljus. Herren har verkligen varit… Läs hela artikeln »