Kategori: Juli 1997

Fritt inträde – Jesus har betalat!

Jesus säger i Matt 5:20: ”Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” Paulus skriver i Rom. 15:4: ”Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.” Därför gäller Jesu undervisning också oss i dag: ”Om inte er… Läs hela artikeln »

Från fäderna

INFÖR GULDKALVEN Tro nu aldrig, att israeliterna vid Sinai tänkte förneka Herrens under eller övergiva honom, när de ville ha en gud, som de kunde se. Hur en gud ser ut, visste de mycket väl: hos hedningarna hade de sett gudar i hundratal. Hur skulle de kunnat inse, att de… Läs hela artikeln »

Sådan Gud – sådan kristen

Av rektor Egil Sjaastad har Till Liv fått tillåtelse att publicera utdrag ur en längre artikel med rubriken Gudsbilden i förkunnelsen. Sjaastads ursprungliga artikel har följande fem underrubriker: Gud är en person, icke en kraft; Gud är nära hela sin skapelse; Gud har kontrollen över historien; Gud möter oss i sitt ord; Gud är upphöjd, värd lov och ära. Efter en sammanfattning av de tre första avsnitten följer nedan en översättning av det fjärde.

Redaktören har ordet

”Religion är människors tankar om Gud.” En användbar definition – på allt utom kristendomen, för dess urkund är Bibeln, och Bibeln är Guds ofelbara ord, i vilket Gud uppenbarar sina tankar – så mycket högre än våra tankar som himmelen är högre än jorden – och ger oss bilden av… Läs hela artikeln »