Kategori: Juli 1999

Mening och mål

Slå rot, växa upp, gå i blom, vissna, dö med – för människans del – en dunkel aning om en kommande dom – det ligger något obevekligt, dystert i detta. Inympas i Kristus, växa i nåden, fostras av Anden att älska Guds vilja och bud; visserligen utblottad på egen berömmelse… Läs hela artikeln »

På väg norrut

Den första juli tillträder Olof Göransson tjänsten som föreståndare på missions- och ungdomshemmet Fridhem i Vännäs i Västerbotten. Till Livs utsände möter honom och hans familj dagen före avresan från Skåne. Olof och Sosso och deras tre barn, Rebecka, fyra år, Miriam, två år, och Zacharias, född i mars 1998.
Samtalet hemma i köket i Snärshult rör sig om Olofs och Sossos bakgrund, Guds kallelse, förenad med organisationers kallelser och Guds ledning.

Se på Jesus…

Det bjöds till läger med temat ”Se på Jesus” i Skummeslöv den 13‒16 maj och som värd stod Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling, en fristående församling, som samverkar med MBV. Jag gav mig iväg för att vara med under två dagar, och jag bad: ”Herre, låt mig se dig, låt mig fyllas av dig!”

Herrens ängel slår sitt läger…

”Mama, don’t shout! Do as we say! We want your money!”
Fem män – två av dem beväpnade med pistol och gevär, en med pilbåge – stod i mitt rum, berättar Gunnel Gustavsson.

Försoningens tjänst

Kristus lät sig fängslas, korsfästas, dödas och uppstod från de döda för att ge oss den sanna friheten, i vilken vi äger nåden att få leva och tjäna varandra.

Saxat & utblickar

Bibelöversättningsarbete – lägesrapport Här följer några färska uppgifter på hur läget är i översättningsarbetet just nu. Siffrorna ändras dock ständigt allteftersom nya folkgrupper får tillgång till Guds ord på det egna språket. För närvarande kommer det ett nytt Nya Testamente var nionde dag! Hel Bibel finns på 366 språk =… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Kenya Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson ankommer till Sverige den 6 juli och räknar med att vara i hemlandet till i början av september, då de förhoppningsvis kan återvända för fortsatt tjänst i ELCK. Den 27‒29 augusti kommer hemmavarande Kenya-missionärer, tillsammans med representanter från styrelse och missionsråd, att samlas på… Läs hela artikeln »

Grunden för vår tro

Tro är att lita på något man inte sett, att acceptera som faktum något man inte känt till, att räkna som emottaget det man ej fått i sina händer och att leva med en sådan övertygelse. Det finns ingen som inte har något slags tro. Vad man tror på kan… Läs hela artikeln »

MBV:s styrelse informerar från årsmöte och konstituerande sammanträde

Vid årsmötet omvaldes Bengt Hjort, Jan Jämstorp och Harald Waldemarson och nyvaldes Jan-Ulrik Smetana till ordinarie ledamöter för en treårsperiod samt omvaldes Jens Lunnergård och nyvaldes Heimo Nurmi till suppleanter för ett år. Vid styrelsens konstituerande sammanträde 99 06 21 omvaldes enhälligt Nils- Göran Nilsson till ordförande och valdes Harald… Läs hela artikeln »

Högtidsdagar på Vikbolandet

För första gången i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners historia hölls årsmöte utanför Stockholm – ett välordnat och uppbyggligt möte i en sommarfager del av Östergötland.