Kategori: Juli 2001

Äkta bekännelsetrohet efterlyst

Just återkommen från MBV:s årsmöte finner jag i brevlådan en s.k. småskrift, innehållande en seminarieuppsats från år 1965 med titeln Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner – framväxt, konsolidering och viktiga händelser i dess historia.

Vägledning till kristet liv – en introduktion till Första Korintierbrevet

Romarbrevet är det brev av Paulus i vilket han främst behandlar den kristna läran, medan Första Korintierbrevet ( 1 Kor.) i huvudsak tar upp den kristna etiken. I Romarbrevet ger aposteln en samlad presentation av sitt budskap.  1 Kor. är inte lika allmänt hållet; det är en tillfällighetsskrivelse, som har… Läs hela artikeln »

Tiden är kort

Känslan av vemod förföljer mig fram till skrivbordet. På gången utanför vår radhuslänga har jag just sopat samman drivor av violetta blomblad, som syrénen har fällt. En kortvarig fröjd för ögon och näsa! Nu är det inte längre lönt att gå upp i Apollobacken och leta efter liljekonvaljer, och ingen… Läs hela artikeln »

Själavård

Fråga: ”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa.” Detta bibelord citeras ofta och det låter underbart. Tyvärr känner jag det inte ofta som om jag älskar Gud. Kanske någon gång ibland bara. Hur ska jag komma dit? Och vad ska jag tänka inför det citerade bibelordet, när… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar från olika tidningar

Trendbrott på kyrkomötet? Under majsessionen av Svenska Kyrkans kyrkomöte noteras i både Svensk Pastoraltidskrift (SPT, nr 22–23) och Kyrka och Folk (K o F, nr 23) att positiva trendbrott kan vara på gång i kyrkans ledning. Några beslut i positiv riktning är dock ännu inte tagna – detta kan ske… Läs hela artikeln »

Saligare att ge än att ta – ett samtal med en eritreansk pastor

Ungdomar i Umeå och Vännäs har under året haft som missionsprojekt att samla pengar till en motorcykel åt pastor Iyassu Tesfai i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr). När Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner firade årskonferens på Missionsgården Fridhem i Vännäs, den 15–17 juni var han en bland gästerna och Daniel Brandt passade på att intervjua honom.

Redaktören

På baksidan av detta nummer finns ett kort utdrag ur en predikan av Martin Luther. Han pekar där på hur betydelsefull bönen är för Guds rikes framgång. Säkert har han rätt i det. Någon har sagt att arbete i Kristi kyrka utan bön är att likna vid slaveri. Bön utan… Läs hela artikeln »

På luren

Under våren har Mikael Hector varit i Etiopien som volontär i MBV:s samarbetskyrka där, LCEt. Nu är han tillbaka i Sverige och vi nådde honom på Missionsgården Strandhem, där han arbetar som ledare på sommarens konfirmandläger.

Månadens förklaring

Sanningen är kärleksfull och nådig I ett samhälle som blir allt mer främmande för Guds ord får den kristne allt svårare att hävda Sanningen. Människor påstås visserligen ha insett tomheten och risken med ett liv utan normer, men sätts denna nya insikt på prov, visar det sig att normerna fortfarande… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA I början av juni kontaktades MBV av pastor Iyassu Tesfai, medarbetare och tillika styrelseledamot i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr). En eritreansk församling i Stockholm har bjudit in honom till Sverige för att betjäna medlemmarna under sommarmånaderna. Detta glädjande och överraskande besök gjorde det möjligt för oss att… Läs hela artikeln »