Kategori: Juli 2003

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det andra bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Smyrna. Läs gärna brevet i Upp. 2:8–11. Bibelstudierna är författade av Ingemar Rådberg. Bibelstudiet över det första sändebrevet publicerades i aprilnumret.

Saxat & utblickar

Lagom religion för lagoma svenskar I Nordvästra Skånes Tidningar (5/5 -03) skrev journalisten Johan Tell om sitt besök i Globen då Dalai Lama var där nyligen. Han åkte dit nyfiken och undrande – hur kan det vara att Tibets andlige och politiske ledare Hans Helighet den XIV Dalai Lama, en… Läs hela artikeln »

Frid i förförelsens tid?

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Joh. 14:1–2. Varför säger Jesus så ofta att vi inte ska… Läs hela artikeln »

Vilken bön har löfte om bönhörelse?

I sitt avskedstal lovar Jesus gång på gång: ”Vad ni än ber om i mitt namn, det skall jag göra (Joh. 14:13–14)… för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn” (Joh. 15:16). Han t.o.m. bekräftar med en ed: ”Amen, amen (sannerligen, förvisso) vad… Läs hela artikeln »

Arbetets mening

Människors attityd I vår västerländska kultur är livets främsta mål för många människor att göra livet så rikt som möjligt, att få ut maximal lustupplevelse. ”Jaget” är livsprojektet – livet skall tjäna mig själv, min egen tillfredsställelse, min egen personliga utveckling.

En pratstund på internet

För länge sedan, under det förra århundradet, hände det att unga människor cyklade långa sträckor för att delta i ungdomsläger. Man kunde ägna timmar åt att ta sig över stora avstånd för att höra Guds ord och umgås med kristna vänner. Det var också vanligt att brev skrevs på vanligt papper och nådde mottagaren först efter ett par dagar. Men det var ju, som sagt, för länge sedan…

Bröd till liv

Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Luk. 15:2b. Detta var en anklagelse riktad mot Jesus som fariséerna och de skriftlärda utslungade. Avsikten var troligen att visa för folket att ingen som var mån om sitt anseende borde umgås med Jesus, eftersom man då kunde bli förknippad… Läs hela artikeln »

Bön ger kraft

I mitten av juni hade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner sitt årsmöte i Hjärsåslilla. I samband med det insattes två män i sin nya uppgift som predikanter – Josef Appell, Landskrona och Daniel Brandt, Umeå. Det är ett tacksägelseämne till Gud att han utrustar och kallar människor till Ordets förkunnare! I samband… Läs hela artikeln »